Standard Life voorziet meer onzekerheden Brits vastgoed

Simonkinnie
Simon Kinnie

De markt voor vastgoedleningen in het Verenigd Koninkrijk staat er een stuk beter voor dan na de financiële crisis, maar de vraag is of dit zo blijft, schrijft Simon Kinnie, Head of Real Estate Forecasting bij Standard Life Investments.

Markt in transitie

De dominante rol van Britse banken en woningcorporaties als kredietverstrekkers voor commercieel vastgoed neemt af. Engelse banken hadden bij het begin van de financiële crisis een over-exposure aan Brits commercieel vastgoed. Na de crisis hebben zij zich geleidelijk steeds meer teruggetrokken uit deze markt. Het aandeel van Britse banken is geslonken van ruim 70% bij het begin van de financiële crisis, tot 45,5% nu.

Een aantal nieuwe kredietverstrekkers is in het vrijgekomen gat gesprongen, aangetrokken door de stabiele inkomstenstroom die de Britse vastgoedmarkt biedt. Verzekeraars en andere niet-bancaire partijen zijn nu goed voor 22% van het uitstaande krediet en het aandeel van Duitse en andere internationale banken in vastgoedleningen bedraagt 26,5% en dat van Amerikaanse banken is gestegen van 1,5% (2011) naar 6%.

Ondanks beperkt bewijs dat de waarde van vastgoed als gevolg van de uitslag van het Britse EU-referendum is afgenomen, zijn er partijen die een daling van de Britse vastgoedmarkt met dubbele cijfers voorspellen. Tegen die achtergrond zijn kredietvertrekkers terughoudender geworden en vragen zij een hogere risicopremie. De verwachting is dat geldverstrekking voor projectontwikkeling scherp zal dalen.

Kan deze situatie blijven voortduren?

Voorafgaand aan het referendum trad stabilisatie op in de markt voor commerciële vastgoedleningen en werd met meer voorzichtigheid krediet verstrekt dan ten tijde van de laatste crisis. Kredietvertrekkers zouden dan ook nu beter in staat moeten zijn om een waardedaling van vastgoed op te vangen na de keuze voor een brexit. De robuuste economische omstandigheden zorgen ervoor dat rente en aflossingen betaald worden, ondanks dat bepaalde leningen technisch gezien onder water komen te staan.

Vooralsnog gaat Kinnie ervan uit dat de waardedaling op de vastgoedmarkt na het referendum beperkt zal blijven in vergelijking met de daling tijdens de financiële crisis. Ook blijft het inkomen aantrekkelijk, mede omdat het elders nauwelijks te vinden is. Wel zal het neerwaartse risico groeien als de politieke onzekerheid aanhoudt en de bedrijvigheid en het vertrouwen in de economie meer afneemt dan wordt verwacht.

Strategie

Standard Life Investments geeft de voorkeur aan toplocaties in verschillende landen. In het VK komt - gezien de onzekerheden - alleen kwalitatief hoogwaardig en hoog renderend industrieel vastgoed en retail vastgoed op toplocaties waar weinig concurrentie is, in aanmerking. Op het continent zijn de verwachtingen niet drastisch veranderd na het referendum.

Europese kernmarkten bieden aantrekkelijke risico-gewogen rendementen, ondersteund door beperkte ontwikkeling en het ruime monetaire beleid. In Japan leidt een tekort aan toplocaties in Tokio tot dubbelcijferige rendementen op de kantorenmarkt daar. De aanhoudende economische groei in de VS zal naar verwachting de groei in de cyclische kantorenmarkt verder stimuleren.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.