‘Olie- en gasaandelen kunnen tot 95% waarde verliezen’

Bedrijven in de olie- en gassector, waaronder giganten als Royal Dutch Shell en Exxon Mobil, zouden tegen 2050 tot wel 95% van hun waarde kunnen verliezen. Dat is de conclusie van adviesbureau Mercer, dat de financiële gevolgen berekende van verschillende scenario’s voor de opwarming van de aarde. Het rapport is één van de eerste pogingen om de sectorspecifieke beleggingsrisico's van klimaatverandering te modelleren over een periode van tientallen jaren.

Overheidsingrijpen fundamenteel

Hoe de verschillende overheden omgaan met de opwarming van de aarde blijkt daarbij van fundamenteel belang. Indien overheden een agressief klimaatbeleid voeren en de opwarming kunnen beperken tot 2 graden celsius, schat Mercer in dat de wereldwijde vraag naar olie en kolen in 2050 scherp zal dalen, terwijl het aanbod van het minder vervuilende aardgas met een vijfde zal stijgen. Dit heeft tot gevolg dat in dit agressieve scenario olie- en gasaandelen in 2030 tot 42% van hun marktwaarde verliezen en in 2050 zelfs tot wel 95% minder waard zijn. Beleggers zouden deze verliezen wel enigszins kunnen compenseren, zo blijkt als ze het rendement met dat van groene energie vergelijken. Investeringen in hernieuwbare energiebronnen als wind en zon zouden in dat scenario namelijk tot wel 178% in waarde kunnen stijgen.

Als overheden echter lakser beleid voeren en de opwarming de 2 graden celsius overschrijdt, zullen de effecten vooral ook buiten de olie- en gassector worden gevoeld. Als de opwarming zelfs zou oplopen tot 4 graden Celsius, blijft het waardeverlies van olie- en gasaandelen beperkt tot 15%. Deze scenario’s hebben daarentegen wel uiterst negatieve rendementseffecten voor alle andere sectoren, waarbij duurzame energie de enige uitzondering is. Deze negatieve effecten kunnen oplopen tot wel 7,7% per jaar over de periode tot 2100. Over het algemeen zijn beleggers in dat scenario dan ook veel slechter af.

Kansen en risico’s

Het rapport van Mercer is een nieuwe waarschuwing uit de financiële sector, waar men de risico's van stijgende temperaturen steeds meer in het vizier krijgt. Sommige investeringsstrategen denken dat klimaatverandering kansen zal bieden, maar anderen waarschuwen juist voor de fysieke en sociale schade die de economie zal kunnen gaan ondervinden.

Terwijl die waarschuwingen zich opstapelen, nemen sommige fondsbeheerders de gevaren van de opwarming van de aarde langzamerhand steeds meer op in hun investeringsbeslissingen, zo verklaart Steven Sowden, één van de auteurs van het rapport, tegenover Bloomberg. Naarmate de verandering van het klimaat vordert, kunnen de prijzen snel veranderen om deze risico’s weer te geven. Dit ziet hij waarschijnlijk binnen de komende vijf jaar gebeuren. "Als de markt deze gevolgen begint in te prijzen, zou dit in een relatief korte periode materiële gevolgen kunnen hebben, vooral op sectorniveau," aldus Sowden.

Hoewel Royal Dutch Shell volgens de analisten van Morningstar op het moment nog een goedkoop aandeel is, lijkt het daarom voor beleggers die aandelen Royal Dutch Shell voor de lange termijn willen aanhouden raadzaam het klimaatbeleid van de verschillende overheden scherp in de gaten te houden.