Pimco: Oliemarkt blijft krap

Marktpartijen gaan ten onrechte uit van een surplus aan olie in 2020. Dat stelt Greg Sharenow, portfoliomanager real assets bij vermogensbeheerder Pimco. ‘Een continue krappe markt zou de grote verrassing kunnen zijn, en dat scenario is goed voor beleggers in grondstoffen.’

Ook Sharenow denkt dat de olieproductie in 2019 toe gaat nemen, maar hij betitelt ‘sommige’ prognoses als ‘overdreven’. De opstellers daarvan gaan uit van een stevige stijging van de Amerikaanse olieproductie in het resterende deel van 2019 en 2020, maar het aantal actieve productieplatforms ligt op het laagste niveau in twee jaar tijd en de exploratie- en productiebedrijven hebben de teugels aangehaald op het vlak van investeringen. Daar komt bij dat de scheepvaartbrandstoffen minder zwavel mogen bevatten, hetgeen de vraag naar ruwe olie met een lager zwavelgehalte stuwt – een tegenwicht voor een zwakkere algemene vraag.

De OESO heeft becijferd dat de voorraden ruwe olie bijna 60 miljoen vaten lager liggen dan het 5-jaars voortschrijdende gemiddelde. Volgens Pimco is er van een behoorlijk krappe markt sprake, zeker wanneer LPG (dat maar deels afhankelijk is van ruwe olie) uit de berekeningen wordt gehaald.

Sharenow: ‘We zijn niet optimistisch dat de balans op de LPG-markt zal verbeteren. Maar we geloven dat de markt voor ruwe olie er veel beter voorstaat dan de gangbare projecties aangeven.’