Goldman verwacht olieprijzen voorlopig op dit niveau

Bijdrage door Goldman Sachs

Na de sterke stijging van de olieprijzen als gevolg van de verstoringen in Saoedi-Arabië, kijken we opnieuw naar het effect van de olieprijzen op de groei van het BBP en de inflatie. Ondanks de opleving van vandaag blijven wij van mening dat de impuls van de olieprijzen in de komende kwartalen waarschijnlijk minder negatief en minder positief zal zijn voor de groei en de inflatie. Een verslechtering van de groei-impuls en een stijging van de kerninflatieimpuls zouden daarentegen waarschijnlijk veel grotere en hardnekkigere stijgingen van de olieprijs vereisen.

Ervan uitgaande dat de olieprijzen op het huidige niveau blijven, verwachten we dat de olieprijzen op het huidige niveau zullen blijven, en dat de olieprijzen omslaan van een bescheiden 0,1-0,2 pp weerstand op de groei jaar tot nu toe in een kleine 0,1 pp. volgend jaar. De verbeterende oliegroei-impuls weerspiegelt een waarschijnlijke opleving van de oliegroei in energie-investeringen (slechts gedeeltelijk gerelateerd aan de Saoedische gebeurtenissen) en een ruwweg neutrale bijdrage van het verbruik, dat iets meer zou zijn verbeterd. zonder de recente prijsstijging. Wat de inflatie betreft, schatten we dat de de energiebijdrage aan de jaarlijkse kerninflatie van de PCE's zal licht afnemen van ongeveer 0,1pp momenteel tot ongeveer 0,05pp mid 2020.