Onderzoek BlackRock: verzekeraars maken beleggingsportefeuilles schokbestendiger

Verzekeraars die wereldwijd actief zijn, blijven positief over de beleggingsvooruitzichten op de korte termijn en verwachten voor 2022 geen wereldwijde recessie, maar maken evengoed hun portefeuilles schokbestendiger. Dat blijkt uit onderzoek van BlackRock onder verzekeraars.

Meer spreiding

Ondanks dat verzekeraars de economische vooruitzichten voorlopig als positief bestempelen, bouwen ze toch veerkracht in hun portefeuilles. Dit doen ze door te diversifiëren. Niet-gecorreleerde beleggingen in private markten en in vastrentende portefeuilles lijken op dit moment de twee populairste strategieën om die veerkracht aan portefeuilles toe te voegen.

Re-engineering for resilience, zo heet de wereldwijde enquête van BlackRock onder 360 verzekeringsprofessionals. Samen vertegenwoordigen zij een beheerd vermogen van 1600 miljard dollar. Uit de enquête blijkt dat 78% van de respondenten positief is over de huidige beleggingsvooruitzichten en meer dan de helft (56%) voor 2022 geen recessie verwacht.

Uit het onderzoekt blijkt echter ook duidelijk dat verzekeraars voorzichtiger worden en de veerkracht in hun portefeuilles willen vergroten door meer spreiding aan te brengen. Hierdoor is er blijvende interesse voor kansen in de private markt die minder gecorreleerd zijn met andere beleggingscategorieën. Liefst 60% van de geënquêteerden is van plan om het aantal posities in private debt de komende drie jaar verder uit te bouwen.

De noodzaak om veerkracht in te bouwen met rendement wijst ook op een meer holistische aanpak op het gebied van assetallocatie en portefeuilleconstructie. Het overgrote deel (83%) van de verzekeraars acht het nog steeds mogelijk is om alfa te generen op de vastrentende markten, met name door rente-, obligatie- en liquiditeitsrisicoposities aan te houden.

Behoudend duurzaam

In vergelijking met vorig jaar zegt twee derde van de verzekeraars meer duurzame overwegingen te willen integreren in hun beleggingsproces. Dit is vooral het geval onder in de VS gevestigde verzekeringsmaatschappijen. Toch vindt meer dan twee derde van de respondenten dat het integreren van ESG deels ten koste gaat van andere beleggingsdoelen. Uit de data blijkt ook dat de focus blijft liggen op ‘avoid’ in plaats van ‘advance’ ESG-strategieën. Toch blijkt uit de interviews dat er vooruitgang wordt geboekt als het gaat om het omgaan met zowel ESG-risico’s als de kansen in het hele beleggingsproces.

Charles Hatami, Global Head van BlackRocks Financial Instutions Group: “Ondanks dat verzekeraars over het algemeen positief zijn over de marktvooruitzichten, is het inbouwen van herstelkracht in hun portefeuilles voor de sector een prioriteit. De aanhoudende vraag naar duurzame beleggingen is indicatief voor een bredere trend in de sector. Toch lijken verzekeraars nog steeds bedenkingen te hebben over de wisselwerking tussen rendement en de manier waarop ze ESG-beginselen het beste in hun portefeuilles kunnen verankeren. Dit is ook te verwachten. Maar over het algemeen is het bemoedigend om deze tekenen van vooruitgang te zien in een gebied dat we de komende jaren als cruciaal bestempelen.”

“Door de combinatie van een ‘whole portfolio mindset’ en het gebruik van alle beleggingsinstrumenten die hen ter beschikking staan, kunnen verzekeraars portefeuilles bouwen die een maatschappelijke impact hebben en die daarnaast ook het hoofd kunnen bieden aan een hoogstwaarschijnlijk verlengde periode van lage of zelfs negatieve yields in combinatie met mogelijke pieken van politieke en economische onzekerheid.”