Big Food of Big Tobacco - wat is risicovoller voor beleggers?

Als de tabaksindustrie ter sprake komt bij duurzaam beleggen, dan is het vaak omdat beleggers deze sector willen uitsluiten in hun portefeuille. Maar Schroders neemt de sector onder de loep - juist in het kader van een ESG-analyse - en legt deze naast de voedingsmiddelen- en drankenindustrie om zo beter te begrijpen waarom tabaksfirma’s lager worden gewaardeerd dan bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Een nadere analyse van risicoblootstelling en -beheersing in de tabakssector levert interessante uitkomsten op.

De tabakssector beschikt over beter risicomanagement

Bedrijven in de tabaksindustrie hebben een beter ontwikkeld risicobeheerssysteem als gevolg van uitdagingen waar zij in het verleden mee geconfronteerd werden. Zij betalen meer belastingen, hogere lonen en beschikken over een robuust supply chain management. Voor bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie is het risicoprofiel aan het veranderen. Zij beschikken echter nog niet over een adequaat risicobeheersysteem als dat van tabaksbedrijven.

Parallellen tussen Big Food en Big Tobacco

Het risico bestaat dat op den duur net zo negatief tegen grote bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie wordt aangekeken als tegen de bedrijven in de tabakssector. Dat kan een bedreiging voor beleggers zijn. Het risicoprofiel van tabaksbedrijven wordt beter begrepen en is in die zin stabieler. De regeldruk is zwaarder voor de tabaksindustrie dan voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, maar feit is dat obesitas een bijna net zo grote negatieve economische impact heeft als tabak. De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) schat de jaarlijkse economische schade van tabak op 2,1 biljoen US dollar en die van obesitas op 2 biljoen.

Schroders rekent erop dat de wet- en regelgeving voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in de komende jaren verder toeneemt. Dit zal veroorzaakt worden door de aandacht voor gezondheidsproblemen, groeiend bewustzijn bij consumenten en wetenschappelijk onderzoek. Uiteindelijk kan de voedingsmiddelen- en drankenindustrie met dezelfde regeldruk te maken krijgen als de tabakssector vanwege zijn bijdrage aan de groeiende kosten voor de gezondheidszorg.

De tabakssector wordt geconfronteerd met materiële risico’s, maar volgens Schroders zijn deze stabiel en ingeprijsd door de markt. Bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie staan voor toenemende risico’s. Een trend die nauwlettend gemonitord moet worden.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.