Risico afdekken bij conflict omtrent vermogen

Wie belegt of laat beleggen kan hier onenigheid over krijgen. In dit geval kan het verstandig zijn om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten met een module fiscaal recht en vermogen. Hier vallen allerhande conflicten omtrent het vermogen onder. Dit kan onder andere een geschil zijn over de aan- of verkoop van aandelen, obligaties, opties en effecten of over een belastingaanslag.

Amsterdam beursplein analist

Conflict met financiële dienstverlener

Er kan een conflict ontstaan tussen de belegger en financiële dienstverlener. Dit kan bijvoorbeeld komen door verborgen kosten, slechte rendementen of klachten omtrent de zorgplicht. In dit geval kunnen beleggers eerst met hun klacht terecht bij de betreffende partij. Op grond van de wet moet de bank of vermogensbeheerder een zogeheten interne klachtenprocedure hebben en de aanklager op de hoogte houden van de voortgang van de behandeling van de ingediende klacht. Indien deze klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt, zijn er nog twee andere opties. De zaak kan worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of aan de rechtbank. Het Kifid handelt in een relatief kort tijdsbestek en tegen geringe kosten. Niet iedere financiële dienstverlener beschouwt de uitslag echter als bindend. Daarnaast is het mogelijk om een juridische procedure te starten bij de rechtbank. Dat kan eventueel onder begeleiding van de rechtsbijstandverzekering.

Zorgplichtklacht

Heb je een zorgplichtklacht? Dan zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden. Klaag op tijd wanneer je vermoedt dat jouw effectendienstverlener de zorgplicht heeft geschonden. Wanneer je schade lijdt, kan het verstandig zijn om je verlies te nemen en verdere schade zoveel mogelijk te beperken. Dit staat bekend als 'schadebeperkingsplicht'. Wees altijd eerlijk in beschuldigingen. Partijen die de klacht beoordelen kijken onder andere naar de beleggingshorizon, -doelstelling, kennis en ervaring van de investeerder als grondslag voor de klacht. Houd het ten slotte altijd zakelijk.

Juridisch conflict over belastingen

Het kan gebeuren dat er een conflict ontstaat met de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat jij van mening bent een bepaald bedrag op te mogen voeren als aftrekpost, terwijl de Belastingdienst aangeeft dat dit niet het geval is. In dit geval moet je de Belastingdienst proberen te overtuigen van jouw gelijk. Op het moment dat je een beschikking krijgt van de Belastingdienst, kan je hiertegen in beroep gaan binnen zes weken na de dagtekening. Indien dit bezwaar wordt afgewezen, kan er bij de rechtbank in beroep worden gegaan. In dit geval zal de rechter over de kwestie oordelen. Wordt ook hier het beroep afgewezen? Dan is er nog een laatste redmiddel, en dat is in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof.