Aansprakelijkheid van beleggingsadviseur of vermogensbeheerder

Bij stijgende beurskoersen verwacht je vanzelfsprekend een positief rendement op jouw beleggingen. Het gebeurt echter regelmatig dat de vermogensrapportage iets heel anders laat zien. Op de beleggingsportefeuille die jouw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder samenstelde behaal je bijvoorbeeld teleurstellende resultaten of maak je zelfs verlies. Mogelijk is dit het resultaat van het handelen van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur.

Bankgebouw

Teleurstellende beleggingsprestaties

Er kunnen vele oorzaken zijn voor teleurstellende beleggingsprestaties. Zo kan dit het gevolg zijn van pech, maar is het ook mogelijk dat er meer aan de hand is. De portefeuille kan bijvoorbeeld niet goed ingericht zijn, waardoor je niet of weinig profiteert van een groei in de economie. Daarnaast is het mogelijk dat de beleggingsportefeuille anders is ingedeeld dan je voor ogen had. Zo loop je wellicht meer risico dan je bereid was te lopen. In dit geval kunnen de tegenvallende beleggingsresultaten niet alleen te wijten zijn aan het risico dat inherent is aan beleggen, maar aan onzorgvuldig handelen van de beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Zelf heb je waarschijnlijk een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering voor wanneer jij onopzettelijk schade veroorzaakt bij een ander en hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld. Zo werkt het ook op professioneel vlak. Wanneer jij schade ondervindt door nalatigheid van jouw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder, kun je deze aansprakelijk stellen.

Gebonden aan regels

Financiële instellingen die vermogensbeheer of beleggingsadvies aanbieden aan particulieren zijn hierbij gebonden aan diverse regels en wetten: de Zorgplicht. Deze regels en wetten zijn in het leven geroepen om particuliere beleggers te beschermen. Het aantal regels waaraan financiële instellingen zich moeten houden en de mate waarin, hangt af van het pakket dat jij als belegger hebt geselecteerd. Zo heeft de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur onder andere de verplichting om een profiel op te stellen van jouw beleggingsdoelen, horizon, kennis en ervaring, risicobereidheid en financiële positie alvorens je een beleggingsrelatie aangaat. Op basis van dit profiel baseert de beleggingsadviseur zijn adviezen of beheert de vermogensbeheerder jouw vermogen. Ook bij het inrichten van de portefeuille is de andere partij verplicht zich te laten leiden door het vooraf opgestelde beleggersprofiel. Daarbij is de financiële instelling verplicht om je vooraf te informeren en indien nodig te waarschuwen in niet mis te verstane bewoordingen omtrent de risico’s van bepaalde beleggingsproducten.

Informatieverplichting

Gedurende het jaar is jouw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder verplicht om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen in je beleggingsportefeuille en eventuele omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je portefeuille. Waar de ene belegger zelf analyses en rapporten leest, heeft de ander hier geen tijd voor of interesse in. Het kan zijn dat de beleggingsadviseur de verplichting heeft om in te grijpen in de portefeuille of ongevraagd te adviseren indien de situatie daar om vraagt. In de praktijk gebeurt dit niet altijd, waardoor het kan zijn dat jij als belegger aan grotere risico's wordt blootgesteld dan je wil of kan lopen.