Kan bitcoin binnen tien jaar een miljoen waard zijn?

Jesse Powell, oprichter en CEO van Kraken, verkondigde begin 2021 dat een bitcoin volgend decennium een miljoen dollar waard kan zijn. Het is een boude bewering en nergens kwam hij met concrete cijfergegevens die zijn uitspraak kracht bijzetten. We pluizen het uit en moeten besluiten dat het gewoon aartsmoeilijk is om goede voorspellingen te doen.

Inflatie draagt bij aan de waarde van bitcoin

Met zijn uitspraak verwijst Jesse niet alleen naar het groeipotentieel van cryptomunten als bitcoin, maar hekelt hij ook het monetaire beleid van veel centrale banken. Vooral de Verenigde Staten en Europa, die hun geldprinters overuren laten draaien en die zo bijdragen aan de inflatie, moeten het ontgelden.

Bij inflatie wordt het geld dat je hebt steeds minder waard. Het staat wel nog op je rekening, maar je kan er minder mee kopen. Dit is uiteraard al langer zo. Had je in 2010 bijvoorbeeld honderd euro op je spaarrekening staan, dan was dit in 2020 nog maar tachtig euro waard. Dit komt omdat de rente lager lag dan de inflatie. Je kan dus steeds minder kopen met het geld dat je hebt. Geruggesteund door de inflatie zou de waarde van bitcoin dus automatisch moeten stijgen, net zoals bijvoorbeeld een brood duurder zal worden.

Moeilijk om voorspellingen te doen over inflatie

Het is natuurlijk aartsmoeilijk om langetermijnvoorspellingen te doen, maar ook Rabobank had het al over de oplopende inflatie ten gevolge van de coronapandemie. De economen vertelden er wel bij dat de stijgende inflatie wellicht tijdelijk is en waarschuwen ervoor dat voorspellingen momenteel extra moeilijk zijn, net omdat de wereldeconomie beweegt op de grillen van de coronapandemie. Een nieuwe coronavariant kan al invloed hebben op de cijfers. En wat de komende tien jaar brengt, kan niemand voorspellen. Geen enkele econoom had bijvoorbeeld rekening gehouden met de aanslagen op 11 september 2001, de kredietcrisis, de Europese staatsschuldencrisis of de coronacrisis. Terwijl het net zo'n onvoorspelbare gebeurtenissen zijn die de wereldeconomie vormgeven.

Historische cijfers zijn vaak waardevol, maar zeggen zeker niet alles. De afgelopen tien jaar schommelde de inflatie in Nederland jaarlijks tussen 0,32 en 2,63%, terwijl Europa al sinds 2015 hetzelfde beleid voert. De inflatie aanjagen tot 2% blijft de boodschap en dat beleid lijkt nog niet meteen te veranderen. Als het beleid de komende tien jaar hetzelfde blijft, kan dit de door Jesse voorspeelde waardestijging niet (volledig) verklaren. Maar bovenal moeten ook wij durven toegeven dat dergelijke voorspellingen heel moeilijk te doen zijn.

Bitcoin wordt het nieuwe goud

De voorgeschotelde voorspelling alleen op basis van de inflatie verklaren, zal dus niet lukken. De waarde van bitcoin zal ook op eigen houtje moeten oplopen. Onder meer Olivier van Duijn, CEO van Litebit, en trendwatcher Tom Palmaerts hadden het hier eerder over in een interview met Business AM.

Volgens Palmaerts is er een vierjarige cyclus op basis waarvan cryptomunten evolueren, wat vooral met de bitcoin halving te maken heeft. Het jaar dat op de halving volgt, is meestal een topjaar. Op basis hiervan voorspelt hij een verdere groei. In het interview met Business AM verwijst hij ook naar het bitcoin-stock-to-flowmodel (PlanB) dat voorspelt dat bitcoin uiteindelijk een miljoen waard zal worden. Het moet wel worden gezegd dat dit model de evolutie van de goudprijs extrapoleert. Het neemt met andere woorden aan dat bitcoin als een soort van veilige haven zal worden beschouwd. Adepten noemen Bitcoin inderdaad wel vaker het nieuwe goud, maar in de praktijk zien we dat Bitcoin deze status nog lang niet heeft verworven. Het gaat met andere woorden om stoutmoedige speculaties en dat geeft ook Olivier van Duijn toe. In het interview met Business AM geeft hij aan dat het allemaal nog veel te vroeg is om voorspellingen te doen en dat veel afhankelijk is van hoe de markt gereguleerd zal worden.

Voorspellingen zijn vaak niet meer dan giswerk

Dat bitcoin binnen tien jaar een miljoen waard zal zijn? Dat kan goed zijn, maar het kan eveneens dat er alsnog kabouters en eenhoorns bestaan. Het valt allemaal niet te voorspellen en er zijn nog maar weinig concrete cijfermatige voorspellingen die op korte termijn accuraat waren, laat staan over een termijn van tien jaar. Dat je op korte termijn winst kan boeken met cryptomunten staat vast. Maar ook verliezen zijn mogelijk. En hetzelfde geldt op lange termijn. Dit is nu eenmaal de realiteit waarin een belegger opereert. Een kleine allocatie aan bitcoin kan goed werken, maar weet dat dergelijke investeringen altijd risico's inhouden.