Disconto

Definitie

De rente die de centrale bank in rekening brengt aan de aangesloten banken voor het lenen van geld.

Zie ook

DNB