DNB

Definitie

Afkorting van De Nederlandsche Bank.
De Nederlandsche Bank (DNB) is een naamloze vennootschap (NV). Het dagelijks bestuur is in handen van de directie die wordt voorgezeten door de president. Zoals elke NV kent DNB een Raad van Commissarissen. Daarnaast is er de Bankraad, waaraan de president verslag uitbrengt over de algemene economische en financiële ontwikkelingen en het gevoerde beleid.

Zie ook

AFM