Geschillencommissie voor het Bankbedrijf

Definitie

Onafhankelijke beroepsinstantie aan wie particuliere klanten hun geschil kunnen voorleggen nadat zij er niet of onvoldoende in geslaagd zijn tot overeenstemming te komen met hun eigen bank.
Het bestaan van deze commissie laat de mogelijkheid onverlet zich met een geschil rechtstreeks te wenden tot de burgerlijke rechter.

Zie ook

DNB
DSI