Interimdividend

Definitie

Tussentijdse uitkering van een gedeelte van het uiterlijk vast te stellen dividend over het desbetreffende boekjaar.

Zie ook