Balans

Definitie

Een overzicht van de financiële positie van een onderneming. Het geeft de schulden en de bezittingen weer. De linkerkant, de debetzijde, is goed voor de bezittingen en de vorderingen. Aan de rechterkant van de balans - de creditzijde - staan de schulden en het eigen vermogen.