Agfa-Gevaert: koersdoelen fors boven koers

De uitstaande koersdoel voor het aandeel Agfa-Gevaert staan unaniem fors boven de huidige koers. Het gemiddelde koersdoel staat rond de 17 euro. Dit gemiddelde wordt sterk naar boven getrokken door het nog steeds uitstaande koersdoel van 40 euro van het Zwitserse researchbedrijf. Door de recent gedaalde aandelenkoers noteert het aandeel nu op de helft van de waardering die het in 2006 op de financiële markten had (k/w 2006: 13,93 versus forward p/e 5,73). De consensus over het aandeel ligt nog steeds op kopen.

Op 29 april 2008 organiseert Agfa-Gevaert haar algemene vergadering van aandeelhouders. In 2006 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2006) 13.93. De forward PE (de slotkoers gedeeld door de winst over 2006) bedraagt 10.42. Het verlies per aandeel Agfa-Gevaert bedroeg in 2005 0.15 euro.

Resultaten derde kwartaal

  • Groepsomzet steeg met 0,3 procent (exclusief wisselkoerseffecten).
  • Verkoop-, algemene en administratieve kosten daalden met 8 procent.
  • Graphics; drukvoorbereiding blijft goed presteren, maar inkjet liep vertraging op.
  • Health Care REIT beïnvloed door aanzienlijke eenmalige effecten.
  • Nettoresultaat bedroeg min 14 miljoen euro, tegenover min 8 miljoen in het derde kwartaal van 2006.

    De groepsomzet steeg met 0,3 procent (exclusief wisselkoerseffecten) tot 788 miljoen euro. Verscheidene interne en externe factoren hadden een aanzienlijke negatieve impact op de resultaten van de Groep. Hoewel de Groep erin geslaagd is de verkoop-, algemene en administratieve kosten gevoelig te doen dalen, werd de rendabiliteit aangetast door de voortdurend hoge grondstofkosten en door de sterke euro, die vooral in HealthCare de concurrentiepositie verzwakte. De recurrente EBIT daalde tot 25 miljoen euro en er werd een nettoverlies van 14 miljoen euro geboekt.