Cijferregen brouwerijen

Vandaag (woensdag, red) heeft bierbrouwer Heineken de cijfers over 2007 gepresenteerd. Andere bierbrouwers hebben onlangs ook cijfers gepubliceerd of zullen dit binnenkort doen. Gisteren kwam het Engelse Scottish & Newcastle al met cijfers. Vorige week presenteerde Grolsch de resultaten over 2007. En volgende week zal ook het Belgische Inbev haar resultaten bekend maken.

De cijfers over 2007 die Heineken vandaag heeft gepresenteerd liggen boven de verwachtingen van analisten. De nettowinst bedraagt 1.119 miljoen euro, door analisten was rekening gehouden met een nettowinst van 1.110 miljoen. Het resultaat is ten opzichte van 2007 met 22,6% gestegen. Eerder had Heineken de verwachting uitgesproken van een stijging tussen de 20 en 25%.

Als gevolg van de toenemende vraag, de hogere verkoopprijzen en verschillende vormen van kostenbeheersing verwacht de brouwer in 2008 opnieuw een toename van de winstgroei. Heineken wil nog geen concrete winstverwachting afgeven voor 2008. Reden hiervoor is dan men nog niet weet hoe de reactie van consumenten zal zijn op de verhoogde prijzen. De Enschedese bierbrouwer Grolsch heeft het afgelopen jaar 20 miljoen euro winst gemaakt, een stijging van 4 procent. Het engelse Scottish & Newcastle presenteerde een winst van 588 miljoen euro, wat ongeveer gelijk is aan 2006.

Op basis van de marktkapitalisatie behoren Inbev, SAB Miller, Heineken en Scottish & Newcastle tot de grotere spelers binnen de branche van bierbrouwers. Door aanstaande overnames zal er binnen deze branche het nodige gaan veranderen. Het Engelse Scottish & Newcastle zal opgaan in Heineken en Carlsberg . En onlangs heeft het Zuid-Afrikaanse SAB Miller het Nederlandse Grolsch overgenomen.

In onderstaand overzicht is te zien dat qua marktwaarde Inbev veruit de grootste bierbrouwer van de wereld is. SABMiller en Heineken zijn de nummers 2 en 3. Duidelijk is te zien dat het reeds overgenomen Grolsch een veel kleinere speler is. Door de hoge overnamepremie op het aandeel Grolsch heeft Grolsh de hoogste forward P/E van de sector (24,79 gemiddeld t.o.v. 42,52). De dividendrendementen ontlopen elkaar weinig en zijn vrij laag. De kolom met de combinatie van de forward P/E en hoogte van de dividendrendementen toont aan dat SABMiller de beste papieren heeft. Dit bedrijf heeft de laagste forward P/E en het hoogste dividendrendement. Dit wordt deels verklaard door de fors afgenomen aandelenkoers, deels naar aanleiding van de overnameperikelen van Grolsch.

Statistieken bierbrouwsector Markkap. Forward P/E Div.rend.   Div./ (Forw. P/E) Koersperf.
Inbev 50.623.260 22,55 1,28 0,05 -1,11
SAB Miller 34.929.910 14,14 2,83 0,20 -21,13
Heineken 28.070.350 25,03 1,55 0,08 7,21
Scottish & Newcastle 14.575.940 22,13 1,83 0,07 -12,04
Grolsch 846.080 42,52 1,39 0,03 0,36
Duvel Moortgat 351.290 22,39 1,60 0,07 -7,67
Ongewogen gemiddelden 21.566.138 24,79 1,74 0,08 --5,73

Gemiddelde forward price/earnings: 20,39
Forward price/earnings per share (forward pe) = slotkoers / winst per aandeel 2006.
De forward PE van bedrijven met een verlies per aandeel in 2006 worden niet meegenomen bij het berekenen. Het meerekenen voor het gemiddelde zou daarom het gemiddelde ten onrechte omlaag halen.

Gemiddeld dividendrendement: 3,41%
Dividendrendement = uitgekeerd dividend per aandeel in 2007 / slotkoers.

Analisten zijn het meest positief over Inbev en SAB Miller. Voor deze aandelen staat de consensus op kopen. Voor Grolsch, Heineken en Scottish & Newcastle staat de consensus op houden. Opvallend hierbij is dat het gemiddelde koersdoel voor Heineken in verhouding hoger is dan het koersdoel voor Inbev, respectievelijk 26 en 17 procent.