Koers Philips net boven boekwaarde

De koers van het aandeel Philips is door de recente koersdalingen in de buurt van haar boekwaarde gekomen. Philips market to book ratio is fors gedaald door de gestegen boekwaarde in combinatie met een gedaalde beurskoers. De onderwaardering op basis van deze ratio wordt weerspiegeld in de consensus over het aandeel die nog steeds zeer positief is. De market to book ratio staat rond de 1,45 en dit is lager dan het sectorgemiddelde van 3.


Bovenstaande tabellen tonen de markt- en boekwaarden van de aandelen uit de sector elektronica. Te zien is dat er forse afwijkingen zijn bij de market to book ratios. Duidelijk is dat van de large caps Siemens het dichtst in de buurt van Philips ’ market to book waarde komt (market to book waarde 2006 Siemens: 3,42 en Philips : 1,45).

Consensus
Binnen de sector electronica worden de aandelen Philips en Siemens het meeste gevolgd door de analisten. Dit zijn qua marktkapitalisatie ook de grootste bedrijven in deze sector. Duidelijk is te zien dat de kleinere elektronicabedrijven minder gevolgd worden dan de grotere sectorgenoten. De consensus over de sector in zijn geheel is behoorlijk positief. Te zien is dat de consensus voor het aandeel Philips zeer positief is. Voor het aandeel staan 28 koop-, 2 houd- en 2 verkoopadviezen uit. Een zelfde consensus zien we bij het aandeel Siemens; een sterk positieve consensus.

Balans
Aan de actiefzijde van de balans is te zien dat de vlottende activa ieder jaar gestegen zijn. Tussen 2006 en 2007 steeg dit onderdeel met bijna 3 miljard euro tot 17,41 miljard euro. De post overige activa omvat onderdelen zoals goodwill, vaste activa en onderhanden bouwprojecten. Deze post steeg vanaf 2004 tot 2006 waarna hij in 2007 behoorlijk afnam tot 16,73 miljard euro. Aan de passiefzijde zien we uiteraard dito stijgingen. Het eigen vermogen steeg vanaf 14 miljard euro in 2004 tot 21,91 miljard euro in 2006. In 2007 nam Philips ' eigen vermogen weer af tot 20,28 miljard euro. Het vreemd vermogen van Philips laat een wat volatieler beeld zien dan het eigen vermogen. In 2007 bedroeg het vreemd vermogen 13,85 miljard euro, dit is de laagste waarde in de afgelopen 4 jaar.