Analisten verlagen koersdoel AkzoNobel

Aanstaande vrijdag zal AkzoNobel haar resultaten over het tweede kwartaal van 2010 publiceren. Analisten hebben vooruitlopend op de publicatie hun taxaties voor het aandeel neerwaarts bijgesteld en verwachten onder meer margedruk in de tweede helft van het jaar, maar blijven wel voor de langere termijn positief over het concern.

Door onze redactie

Verwachtingen
Op vrijdag 23 juli zal AkzoNobel de resultaten over het afgelopen kwartaal bekendmaken, waarbij analisten vooral benieuwd zijn naar de verwachtingen die het concern zal uitspreken voor het komende halfjaar. Analisten verwachten dat AkzoNobel aan de vooravond staat van een nieuwe periode van groei en dan vooral in de opkomende economieën.

Daarnaast zou de oorlogskas van 2,8 miljard euro van het verf- en chemieconcern voldoende moeten zijn om interessante overnames te kunnen doen en zodoende de grootste vermaker in de wereld te kunnen blijven. Analisten verwachten daarnaast dat eerder aangekondigde bezuinigingsmaatregelen zoals het schrappen van ruim 4600 banen hun vruchten in de komende periode zullen afwerpen.

Toch plaatsen analisten ook nog enkele kanttekeningen. Volgens verscheidene analisten zou AkzoNobel moeten nadenken over een verkoop van haar decoratieve verventak in de Verenigde Staten, aangezien dit de waardering van het bedrijf in zijn geheel ten goede zou komen alsmede extra kapitaal in de oorlogskas.

Zij hopen dan ook dat AkzoNobel aanstaande vrijdag de stijging van het volume bij decoratieve verven en industriële verven en lakken die het in het eerste kwartaal liet zien in het tweede kwartaal heeft weten door te zetten. Daarnaast verwachten verscheidene analisten dat de marges het afgelopen kwartaal zijn verbeterd door de genomen kostenbesparingen.

Voordelen aantonen
De analisten van Société Générale hebben het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd met 2 euro naar 42 euro. Volgens de analisten moet het Nederlandse verf- en chemieconcern nog de voordelen van de overname van ICI aantonen.

De analisten verwachten dat AkzoNobel betere resultaten zal presenteren dan waar de markt op rekent, maar gaan ervan uit dat het concern in het tweede halfjaar hinder zal ondervinden van margedruk door afnemende effecten van heerbevoorrading en stimulering door overheden. Het advies blijft derhalve gehandhaafd op hold.

De analisten van Goldman Sachs verlaagden vorige week nog hun koersdoel voor AkzoNobel van 52 euro naar 49 euro, waarbij ook zij hun advies handhaafden op houden.

Behoudend
Er staan momenteel voor het aandeel 19 koop-, 10 houd- en 2 verkoopadviezen uit, waardoor de consensus voor het aandeel overwegend positief is. Gezien de recente koersdoelverlagingen van Société Générale en Goldman Sachs alsmede hun houdadviezen kan gesteld worden dat het sentiment rond analisten zeer behoudend is.

Door de recente koersdoelverlagingen van Société Générale en Goldman Sachs is het gemiddeld koersdoel afgenomen tot 49,60 euro, wat een verwacht rendement oplevert van ruim 14%. Er zijn echter wel grote verschillen waarneembaar in de recent afgegeven koersdoelen. Zo hebben de analisten van Société Générale een koersdoel uitstaan van 42 euro, terwijl de analisten van Rabo Securities het koersdoel hebben vastgesteld op 58 euro. De recent afgegeven koersdoelen impliceren echter wel dat analisten steeds minder opwaarts potentieel voor de koers van het aandeel zien.