Versterkt fundament TKH

TKH maakte onlangs haar jaarcijfers over 2007 bekend en daarnaast de outlook voor 2008. Analisten zijn positief gestemd over het aandeel en zijn van mening dat 2007 een goede fundering is voor 2008. Daarnaast zullen overnames de strategische positie van TKH versterken. Hierin is de eerste stap al gezet door de overname van het Amsterdamse IT-bedrijf Keyprocessor.

Jaarcijfers 2007
In 2007 realiseerde TKH Group, voorheen Twentsche Kabel, een omzet van 837,8 miljoen euro, waarvan 11% autonoom. Dit is een stijging van 22,2% ten opzichte van 2006. De stijging is voornamelijk te danken aan het sterke vierde kwartaal, waarin de marge van de Machinegroep weer werd genormaliseerd. Ook de divisie Innovaties zorgde voor de hogere omzet; zij droegen hier voor 25,2% aan deel. Tot op heden droegen acquisities die werden gedaan in 2007 voor een belangrijk deel bij aan de omzetstijging.

De toegevoegde waarde steeg met 45,1 miljoen euro tot 309,5 miljoen euro. Dit betekende een stijging van 17,1%. In procenten van de omzet daalde de toegevoegde waarde tot 36,9%, in 2006 bedroeg dit nog 38,6%. Oorzaak hiervan zijn een toename van het deel uitbestedingen ten opzichte van het deel eigen productie.

Het bedrijfsresultaat steeg in dezelfde periode met 18,4% tot 63,4 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 45,1 miljoen euro, een stijging van 27,5%. De winst per aandeel kwam uit op 1,31 euro per aandeel, wat een stijging betekent van 23,6% ten opzichte van 2006 (1,06 euro per aandeel).Tot slot daalde de solvabiliteit van 47,5% in 2006 naar 40,4% in 2007.

Het concern stelt een dividend voor van 66 eurocent per aandeel. Dit zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 mei 2008 worden voorgesteld. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 2 juni 2008. Over 2006 werd een dividend uitgekeerd van 53 cent per aandeel.Outlook 2008
Voor 2008 heeft het concern geen concrete voorspelling afgegeven, maar TKH ziet wel een groei van de omzet en het resultaat. TKH baseert zich op de goede positionering van Telecom Solutions. TKH merkt op dat de investeringen in glasvezelnetwerken en actieve netwerkoplossingen zullen toenemen, de investeringen in kopernetwerken zullen dalen.

Overname Keyprocessor
Op vrijdag 21 maart maakte TKH Group bekend het Amsterdamse IT-bedrijf Keyprocessor over te nemen. Met deze overname versterkt TKH zijn marktpositie in beveiligingsoplossingen. Keyprocessor levert hard- en software voor onder meer toegangscontrole, camerabewaking en personenbewaking. De jaaromzet van Keyprocessor bedraagt met 60 medewerkers 10 miljoen euro. De overname wordt gefinancierd uit beschikbare middelen en zal naar verwachting vanaf het tweede kwartaal een positief effect hebben op de winst per aandeel.

Analisten positief
Er wordt voor TKH door geen enkele analist een verkoopadvies afgegeven. Met 9 koop- en 4 houdadviezen is de consensus voor het aandeel positief. Het gemiddelde koersdoel is vastgesteld op 19,18 euro.

Presentatie TKH Group
Aankomende donderdag 3 april geeft TKH Group een presentatie tijdens de Euronext Financial Cocktail in Almelo. Hier kunt u vragen stellen aan of van gedachten wisselen met de CEO of CFO.

Klik hier om u aan te melden.