BASF overtreft verwachtingen

Chemieconcern BASF heeft in het afgelopen kwartaal zijn nettowinst zien verdubbelen, wat vooral te danken was aan de aantrekkende auto- en elektronica-industrie. Analisten zijn dan ook zeer te spreken over de cijfers en aangenomen mag worden dat zij in de komende dagen hun taxaties voor het aandeel zullen verhogen.

Door onze redactie

Nettowinst hoger dan verwacht
In het tweede kwartaal van 2010 heeft s’werelds grootste chemieconcern de omzet zien stijgen met 30% naar 16,2 miljard euro, tegen 12,5 miljard euro in Q2’09. De nettowinst kwam uit op 1,18 miljard euro, waar dit in dezelfde periode een jaar eerder nog 343 miljoen euro bedroeg. Analisten hadden gemiddeld gerekend op een nettowinst van 990 miljoen euro en waren dan ook positief verrast.

Het concern bevestigde donderdag zijn verwachtingen voor 2010, waarbij het hoopt op een aanzienlijke stijging van de winst voor rente en belasting en verwacht over 2010 een hoger dividend uit te keren dan in 2009. Over 2009 keerde BASF een dividend uit aan aandeelhouders van 1,70 euro per aandeel.

Uitstekend kwartaal
De analisten van ABN AMRO spreken van een uitstekend kwartaal van BASF . Zij wijzen op de stijging van het volume en prijsniveau, maar ook op de zwakkere euro die geholpen heeft aangezien de resultaten worden teruggerekend naar euro’s.

Verder stellen de analisten dat acquisities veel bijdragen aan de resultaten en dat BASF goed in dit spel is. Door de overnames van Ciba en Cognis wordt BASF wel een minder cyclisch aandeel, zodat een hogere waardering van de aandelen volgens de analisten gerechtvaardigd is.

Momenteel worden de aandelen verhandelt op 10,6 maal de consensusverwachtingen, wat volgens de analisten veel te laag is aangezien hierin nog niet de resultaten over het afgelopen kwartaal in zijn verwerkt. De analisten handhaven derhalve hun koopadvies voor BASF en hebben het aandeel tevens op hun Recommended List staan. Het koersdoel blijft gehandhaafd op 55 euro.

Koersdoel verhoogd
De Amerikaanse zakenbank JP Morgan heeft het koersdoel voor BASF verhoogd met 5 euro naar 55 euro. De verwachtingen voor de winst per aandeel voor 2010 is verhoogd van 4,05 euro naar 4,21 euro. De analisten zijn van mening dat de waardering van het aandeel bescheiden is. Vanwege de verwachting dat er een vertraging zal optreden in de vraag en daardoor zwakkere marges, blijven de analisten behoudend over het aandeel en hanteren dan ook een neutral-advies. De omzet, EBIT en nettowinst van het chemieconcern waren hoger dan waar de markt vanuit was gegaan, schrijft analiste Nadeshda Demidova van Equinet in haar researchrapport. Daarnaast vindt de analiste de opmerkingen van het management over een mogelijke verhoging van het dividend een positief aspect. Equinet hanteert voor BASF een buy-advies met daarbij een koersdoel van 57 euro.

Consensus
Er staan op het moment van schrijven voor het aandeel 30 koop-, 8 houdadviezen en 1 verkoopadvies uit, waardoor de consensus erg positief is. Het sentiment is gezien de positieve reacties ook goed te noemen.

Het gemiddeld koersdoel bedraagt 53,06 euro, wat leidt tot een verwacht rendement van iets meer dan 15%. Koersdoelen die de afgelopen dagen zijn afgegeven liggen tussen 55 euro en 61 euro, wat verwachte rendementen oplevert van 19,28%-32,29%. Dit geeft aan dat analisten recent meer opwaarts potentieel zijn gaan zien in vergelijking met het gemiddelde.