Koersdoelwijzigingen voor Ageas

Ageas , het vroegere Ageas , heeft de afgelopen dagen een aantal koersdoelwijzigingen van analisten voor de kiezen gekregen. Waar de analisten van Goldman Sachs en ING het koersdoel verlaagde, besloten de analisten van JPMorgan juist het koersdoel te verhogen. Gemiddeld verwachten analisten door deze wijzigingen nu een rendement van ruim 17%.

Door onze redactie

Koersdoel verlaagd
De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft op 6 september het koersdoel voor Ageas verlaagd van 2,80 euro naar 2,30 euro. Het koersdoel geldt voor de komende drie maanden. De analisten baseren het nieuwe koersdoel op een lagere waardering van de diverse bezittingen op de algemene rekening van de verzekeraar, welke momenteel worden gewaardeerd op een totaal van 1,5 miljard euro tegen 4,6 miljard euro voor de onderliggende verzekeringsactiviteiten. De analisten hanteren voor het aandeel een hold-advies.

Beleggers moeten focus verleggen
Op 1 september heeft analist Albert Ploegh van ING Research het koersdoel voor Ageas verlaagd van 3,50 euro naar 3,20 euro, waarbij het advies is blijven staan op buy. De analist wijst op de publicatie van de halfjaarresultaten, waarbij beleggers volgens Ploegh te veel gefixeerd zijn op de erfenis van het verleden. De analist vindt verder dat Ageas beschikt over een goede kapitaalbasis en een sterk commercieel momentum heeft, waarmee het in staat moet zijn om beter dan zijn concurrenten het hoofd te kunnen bieden aan het lage yield-klimaat.

Erg aantrekkelijk
Bij JP Morgan hebben de analisten op dezelfde dag als ING besloten het koersdoel juist te verhogen, van 3,50 euro naar 3,84 euro. Volgens de analisten heeft het aandeel dit jaar tot nu toe teleurgesteld gepresteerd door de slechte operationele prestaties bij de verzekeringsactiviteiten, de blootstelling aan Griekse schuld en een gebrek aan actie bij de niet-verzekeringsonderdelen.

Ondanks de hiervoor genoemde teleurstellingen zijn de analisten ervan overtuigd dat het aandeel door de huidige koers erg aantrekkelijk is gewaardeerd. Wanneer de analisten erg optimistisch zouden zijn houden zij een koersdoel voor mogelijk van 5,40 euro. Zij blijven dan ook bij hun overweight-advies voor Ageas .

Gemiddeld koersdoel
De hiervoor genoemde koersdoelwijzigingen hebben erin geresulteerd dat het gemiddeld koersdoel voor Ageas nu 3,24 euro bedraagt, wat een verwacht rendement oplevert van ruim 17%. Er bestaan echter nog grote verschillen tussen de recent afgegeven koersdoelen. Het nieuwe koersdoel van Goldman Sachs geeft namelijk aan dat de analisten uitgaan van een koersdaling in de komende periode en derhalve op een negatief rendement rekenen van ruim 16%. Daartegenover staat het koersdoel van JP Morgan van 3,84 euro, wat juist een positief verwacht rendement oplevert van ruim 39%.

De consensus voor het aandeel is zeer positief. Er staan momenteel 13 koop- en 8 houdadviezen uit en geen van de analisten heeft een verkoopadvies uitstaan. Gezien het vasthouden van de overwegend positieve adviezen mag gesteld worden dat het sentiment rond Ageas goed is.