Valuedrivers Fortis stijgen door koersdaling

De belangrijkste valuedrivers van Ageas zijn behoorlijk gestegen door de forse koersdaling van het aandeel. Door de fors lagere beurskoers noteert het aandeel nu voor het eerst in 10 jaar onder haar boekwaarde. Ageas is hiermee één van de weinige banken die op deze discount noteert. Binnen de Europese bankensector noteren alleen Credit Agricole, HSBC en Royal Bank of Scotland ook onder hun boekwaarden. Nu het bedrijf geen dividend aan haar aandeelhouders uit gaat betalen scheelt dit haar dit jaar rond de 1,3 miljard euro. De aandelenemissies van eind juni hebben een bedrag van rond de 1,5 miljard euro opgeleverd. Enerzijds verwatert hierdoor de winst per aandeel direct, anderzijds stijgt Ageas ’s kapitaal hierdoor zodat er per saldo weinig veranderd.

Ageas gaf in haar persbericht van 26 juni dit jaar aan na de consolidatie van de ABN AMRO tak de Tier 1-ratio (Kernkapitaal van een bank uitgedrukt als percentage van het risicogewogen balanstotaal) van 8,5% licht zal gaan dalen maar nog wel boven de Basel 2-eis van 6% zal blijven. Wanneer we uitgaan van een gelijke boekwaarde per aandeel van het aandeel Ageas van 15,08 euro; omdat de extra (nadelige) kapitaalsverwatering “gehedged” wordt door het gestegen kapitaal (positief), dan zien we dat Ageas ’ Market to Book ratio nu onder de 1 noteert.De bovenstaande staafgrafiek toont Ageas ’s Market to Book ratio’s over de jaren 2001 tot en met 2007. De waarde bij 2008 is de slotkoers per 7 juli 2008 gedeeld door de boekwaarde van het eigen vermogen van 2007. Analisten blijven positief over Ageas ; sinds de perikelen rondom de solvabiliteit haar intrede deden zijn er amper advieswijzigingen voor het aandeel afgegeven. Wel werden diverse koersdoelen voor het aandeel omlaag bijgesteld. Hierdoor daalde het gemiddelde koersdoel voor het aandeel tot 16,39 euro. Mocht Ageas in 2008 een zelfde winst per aandeel als in 2007 (2,04 euro) behalen dan bedraagt de koers/winst-verhouding (uitgaande van een gelijkblijvende koers) 4,79. Dit is ruim 3 punten onder het Europese marktgemiddelde. Barclays (4,23), Dexia (4,43), ING Groep (4,64) en Royal Bank of Scotland (2,65) hebben ook lage koers/winst-verhoudingen.