Géén dividend Fortis

Zondagavond meldt Ageas door middel van een persbericht dat het over het boekjaar 2008 géén dividenden uit zal gaan keren. Ageas meldt dat dit door de financiële omstandigheden komt. Ageas meldt dat haar eigen vermogen onder 50% van haar maatschappelijk aandelen kapitaal is gedaald.

Persbericht Ageas 15 maart 2009:
Deze situatie werd voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Ageas SA/NV van 19 december 2008. Het voorstel om de activiteiten voort te zetten werd met een 96,98% meerderheid goedgekeurd.

Ageas SA/NV verwacht op basis van de Belgische boekhoudregels een overgedragen statutair verlies per eind 2008 van EUR 22,5 miljard. Dit betekent dat er op dit moment geen ruimte is om een dividend uit te keren. De geconsolideerde resultaten van Ageas onder IFRS zullen zoals eerder vermeld op 31 maart 2009 bekend gemaakt worden.

De solvabiliteit van de operationele verzekeringsactiviteiten wordt op geen enkele wijze beïnvloed door de statutaire verliezen van Ageas SA/NV. De werkmaatschappijen behouden een ruim voldoende solvabiliteit. Het voor de lokale toezichthouders kwalificerend eigen vermogen ligt behoorlijk boven het vereiste minimum.

Om de financiële flexibiliteit weer te herstellen en het mogelijk te maken in de toekomst dividend uit te keren, zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ageas SA/NV op 9 april 2009 worden voorgesteld om de overgedragen verliezen aan te zuiveren en om vervolgens via een kapitaalvermindering opnieuw beschikbare reserves aan te leggen.

Indien minder dan 50% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is op deze vergadering - en de ervaring leert dat dit wellicht zo zal zijn - kan het voorstel niet in stemming worden gebracht en zal het voorstel opnieuw worden geagendeerd op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van 28 april 2009 in Brussel.

Indien dit voorstel tijdens de BAVA wordt goedgekeurd, zijn er in principe, na het verstrijken van een wettelijke wachttermijn van twee maanden, medio juli 2009 opnieuw beschikbare reserves.

De Raad van Bestuur van Ageas holding heeft derhalve geconcludeerd dat over het boekjaar 2008 geen dividend kan worden voorgesteld.

*Belgische moederonderneming van Ageas Groep samen met het Nederlandse Ageas N.V.

Specifieke informatie voor houders van CASHES en FRESH instrumenten.

Het niet uitkeren van een dividend activeert een zogenaamde "alternative coupon satisfaction method (ACSM)" voor de CASHES en de FRESH instrumenten. Onder de ACSM dient Ageas nieuwe aandelen uit te geven ter financiering van de coupon op de CASHES en FRESH instrumenten.

Uitgifte van nieuwe aandelen door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal is echter pas opnieuw mogelijk na goedkeuring door de aandeelhouders van de voorstellen tot kapitaalvermindering van Ageas SA/NV, met inachtname van de wachttermijn van twee maanden en op voorwaarde dat de beurskoers van Ageas hoger is dan EUR 0,84. In voornoemde situatie zullen houders van CASHES en FRESH de uitgestelde couponbetalingen van mei respectievelijk juni 2009 ontvangen.

Verdere informatie over het effect van de uitgifte van nieuwe aandelen zal beschikbaar worden gesteld in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dat op maandag 16 maart 2009 gepubliceerd wordt.

Zodra Ageas holding opnieuw een dividend aankondigt, zullen vanaf dat ogenblik de coupons op de CASHES en FRESH op de reguliere wijze worden betaald.