Waardering waardeaandeel GE tanende

De waardering voor General Electric , één van s’werelds grootste bedrijven, is tanende. Het aandeel is in de afgelopen 12 maanden al bijna de helft van haar marktkapitalisatie kwijtgeraakt. Analisten blijven positief over het aandeel en geven voor het aandeel koersdoelen af van gemiddeld 10 dollar boven het huidige niveau. GE wist de afgelopen jaren bijna continu hogere resultaten per aandeel neer te zetten. De beurskoers profiteerde hier echter niet van omdat het aandeel de afgelopen jaren consequent een lagere koers/winst-verhouding heeft. Door de lagere beurskoers stijgt ook het dividendrendement. Mocht GE over 2008 ook 1,15 USD per aandeel aan dividend uitkeren en het aandeel blijft op dit niveau dan bedraagt het dividendrendement rond de 4,25%.

Door de gedaalde beurskoers zakt ook GE’s Market to Book ratio. In de onderstaande staafgrafiek wordt GE’s Market to Book ratio over de afgelopen jaren getoond.


Bron:AnalistPro
Market to Book ratio = beurskoers / boekwaarde per aandeel

Het aandeel werd in 2000 op 9,44 maal haar boekwaarde verhandeld. In de jaren hierna daalde GE’s overwaardering met flinke stappen tot een niveau van factor drie. Deze waardering had het aandeel over de jaren 2002 tot en met 2007. De waarde van 2,35 bij 2008 is de slotkoers per 9 juni 2008 gedeeld door het eigen vermogen per ultimo 2007.