RBS wijzigt taxaties vastgoedfondsen

De analisten van Royal Bank of Scotland ( RBS ) hebben afgelopen dinsdag hun taxaties voor enkele Nederlandse vastgoedfondsen bijgesteld. Waar de analisten het advies voor zowel Unibail-Rodamco als Wereldave hebben verlaagd, werd het koersdoel voor Corio juist verhoogd. Zij zien voor laatstgenoemde dan ook het meeste opwaarts potentieel.

Door onze redactie

Unibail-Rodamco
De analisten van RBS hebben op 11 januari hun advies voor Unibail-Rodamco verlaagd van buy naar hold. Voor Unibail-Rodamco geldt dat het aandeel hoog gewaardeerd is en dat de ramingen in de markt te hoog zijn voor het fonds, zo stellen de analisten. Het koersdoel voor het aandeel is door de analisten verhoogd van 130 euro naar 145 euro.

Voor Unibail Rodamco staan momenteel 4 koop-, 13 houd- en 5 verkoopadviezen uit, waardoor de consensus licht negatief is. Vanwege de neerwaartse bijstelling van RBS is het sentiment rond het aandeel verslechterd. Gemiddeld hebben analisten een koersdoel uitstaan van 143,55 euro, wat een verwacht rendement oplevert van circa 2%.

Wereldhave
Voor Wereldhave hebben de analisten eveneens het advies verlaagd van buy naar hold. De marktvorsers zien Wereldhave als een voorspelbaar bedrijf dat investeerders een stabiel dividend zal opleveren. Zij verwachten echter niet dat de portefeuille van het fonds beter zal presteren dan de markt wat betreft autonome groei van de winst per aandeel en potentiële waardecreatie. Verder stellen de analisten dat de grote financiële ruimte die Wereldhave heeft om aankopen te doen inmiddels is ingeprijsd in de koers van het aandeel. Het koersdoel is door de analisten verlaagd van 78 euro naar 75 euro.

Er staan voor Wereldhave 6 koop- en 8 houdadviezen uit. Doordat daarnaast geen van de analisten een verkoopadvies heeft uitstaan is de consensus overwegend positief. Ook voor Wereldhave geldt dat de taxatieverlaging van RBS ervoor gezorgd heeft dat het sentiment is verslechterd. Het gemiddeld koersdoel bedraagt 72,73 euro, wat een verwacht rendement oplevert van circa 3%.

Corio
Verder hebben de analisten het koersdoel voor Corio verlaagd met 3 euro tot 52 euro. Zij wijzen erop dat het aandeel sinds midden oktober vorig jaar 10% is achtergebleven bij zijn sectorgenoot Unibail-Rodamco en 7% bij Klepierre . De analisten zien daarom voor het aandeel kansen om dit jaar een inhaalslag te maken. Corio’s portefeuille is getransformeerd met de integratie van 1,3 miljard euro aan Duitse overnames, die volgens de analisten goed passen bij Corio’s profiel van stabiele vergaarder van contanten.

Een risico voor de koers waar de analisten op wijzen is dat grootaandeelhouder APG mogelijk zijn belang verder zal willen verkleinen, wat kan leiden tot overmatig aanbod. De analisten voorzien verder geen groei van de winst per aandeel in 2010, maar voor 2011 gaan zij uit van een groei van 3%. Het advies blijft op basis van het voorgaande door de analisten gehandhaafd op buy.

Van de analisten zijn er 8 positief over Corio, 5 neutraal en 4 negatief. Dit zorgt ervoor dat de consensus licht positief is. Door de opwaartse bijstellen door de analisten van RBS mag er gesproken worden van een verbeterd sentiment. Gemiddeld hanteren analisten een koersdoel van 49,82 euro, wat een verwacht rendement oplevert van ongeveer 7%.