EssilorLuxoticca start kort geding tegen HAL inzake Grandvision

HAL heeft op 31 juli 2019 aangekondigd dat zij een block trade agreement had getekend voor de verkoop van haar belang van 76,72% in GrandVision aan EssilorLuxottica en dat GrandVision een support agreement had getekend met EssilorLuxottica inzake ondersteuning teneinde aan de voorwaarden en condities te voldoen alsmede overige zaken waaronder de bedrijfsvoering tot aan afronding van de transactie.

HAL heeft vernomen dat EssilorLuxottica stelt dat GrandVision verplichtingen uit hoofde van de support agreement materieel geschonden zou hebben in verband met de maatregelen die GrandVision heeft getroffen om de impact van COVID-19 op haar bedrijfsvoering te beperken en dat EssilorLuxottica een kort geding tegen GrandVision en HAL aanspant teneinde toegang tot aanvullende informatie terzake van GrandVision te verkrijgen.