Stern zag omzet in Q3 met 5% zakken

Autobedrijf Stern Groep zag over het afgelopen kwartaal haar omzet met 5 procent zakken. De afzet van nieuwe personenauto’s in Nederland in Q3-2020 is mede als gevolg van COVID-19 afgenomen met 13,9% ten opzichte van Q3-2019, bij de nieuwe bedrijfswagens is een afname te zien van 9,2%. In de Q3-2020 cijfers is geen rekening gehouden met enige bate uit hoofde van NOW-2.

Highlights Stern Groep derde kwartaal 2020

 • Netto omzet sec Q3-2020 is € 197,9 miljoen, dit is 5,0% lager ten opzichte van Q3-2019

 • Netto omzet tot en met Q3-2020 is € 686,5 miljoen, dit is 10,1% lager ten opzichte van cum Q3-2019

 • In Q3-2020 is de negatieve invloed van COVID-19 nog duidelijk merkbaar in de werkplaatsen en bij schadeherstel

 • Het resultaat uit voort te zetten activiteiten na belastingen t/m Q3-2020 (voor boekhoudkundige afwaardering goodwill Dealergroep Stern in H1-2020) is € 1,0 miljoen negatief (2019: € 0,3 miljoen positief)
 • Marktaandeel Dealergroep Stern personenauto’s t/m Q3-2020 met 4,3% licht beter (Q3-2019: 4,1%), marktaandeel bedrijfswagens neemt door eenmalige grote deal in 2019 af tot 6,3% (Q3-2019: 7,2%)

 • Solvabiliteit is per 30 september 2020: 30,4% (ultimo 2019: 26,6%)

 • Liquiditeit is ruim, van de beschikbare financieringsfaciliteit bij de kredietinstellingen (€ 57 miljoen) wordt beperkt gebruik gemaakt

 • Intrinsieke waarde per aandeel per 30 september 2020 is € 23,21 (ultimo 2019: € 26,90)
 • Stern maakt geen gebruik van NOW-2. Ook wordt geen gebruik gemaakt van de door de overheid geboden mogelijkheid van uitgestelde belastingbetalingen

 • Succesvolle implementatie van één Stern en lancering van een nieuw digitaal platform

  Outlook Stern Groep

  Het persbericht van Stern meldt:

  "Wij verwachten de komende maanden geleidelijk herstel van onze afzetmarkten, maar in verband met de onzekerheden rond COVID-19 en de recent aangekondigde verscherpte maatregelen is het niet verstandig concrete voorspellingen voor het jaarresultaat 2020 te doen. Kostenbesparende maatregelen worden doorgezet omdat wij verwachten dat de negatieve invloed van COVID-19 op de bedrijfsresultaten nog wel enige tijd zal aanhouden.

  Wij hebben nog geen aanvraag ingediend voor NOW-3, maar zullen voor eind november 2020 daarover een besluit nemen. Door de in 2019 en begin 2020 gerealiseerde desinvesteringen, de gerealiseerde aanzienlijke kostenbesparingen en ondanks de afboeking van goodwill in H1-2020, is de solvabiliteit van Stern stevig en is een zodanig ruime liquiditeitspositie beschikbaar dat zelfs zeer aanzienlijke tegenvallers kunnen worden opgevangen. ",/p>

  De omzet van het bedrijf uit Amsterdam over dit jaar komt uit op 815,5 miljoen euro. Zo blijkt uit gemiddelde analistenverwachting. Dit is fors minder dan de omzet over 2019 toen de omzet 989,34 miljoen euro bedroeg.

  Historische omzetten en resultaten Stern in beeld plus taxaties 2020

  beurskoers

  Stern autoopslag ©

  Stern
  Stern


  Onderaan de streep rekenen de analisten op een nettowinst van 7 miljoen euro. Voor dit jaar ligt de consensus van het resultaat per aandeel op een winst van 1,31 euro. De koerswinstverhouding bedraagt hierdoor 9,43.

  Fors dividend Stern

  Per aandeel wordt door de analisten een dividend van 39 cent verwacht. Stern 's dividendrendement is dus 3,16 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de automobiel ligt op een magere 0,24 procent.

  De beurswaarde bedraagt op basis van het aantal uitstaande aandelen maal de beurskoers ruim 70,09 miljoen euro. Het aandeel bewoog de voorbije 12 maanden vrij volatiel. Sinds november vorig jaar staat het aandeel 4 procent lager. Het aandeel koerste het laatste jaar tussen de 8 en de 18 euro.

  Om 17.29 stond het aandeel 0,4 procent lager op 12,35 euro.

  Historische koersen Stern afgelopen 10 jaar

  beurskoers stern

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.