Management Share heet vanaf vandaag New Sources Energy

New Sources En. N.V. zal vanaf vandaag officieel verder gaan onder de naam New Sources Energy N.V., nadat de transactie waarbij Quattro Capital B.V. 80,35% van de aandelen heeft verworven, succesvol is afgerond. De belangrijkste reden voor de naamswijziging is de intentie om nieuwe activiteiten in de vennootschap in te brengen, welke betrekking hebben op het ontwikkelen en genereren van duurzame energie, waarbij de focus ligt op zonne-energie.

Op 31 mei stemden de aandeelhouders tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) reeds in met alle besluiten die noodzakelijk waren om de overdracht mogelijk te maken, zoals een statutenwijziging, de uitgifte van de aandelen in het kader van de conversie, de vrijstellingen van de verplichting een openbaar bod uit te brengen en de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De levering van de - aan Ditcorp/Holonite B.V. - nieuw uit te geven aandelen aan Quattro Capital heeft inmiddels per notariële acte plaatsgevonden en de statutenwijzigingen zijn doorgevoerd, waarmee de transactie succesvol is afgerond. De nieuwe Raad van Bestuur van New Sources Energy, zoals benoemd tijdens de op 31 mei gehouden AVA, bestaat per heden uit de heren A. van der Aart (CEO) en D. Wilschut (COO).

De Raad van Commissarissen zal bestaan uit de heren W. den Breejen en F. van den Heuvel. Het is de intentie van Quattro Capital om op een later moment de verworven aandelen (op naam, niet genoteerd) in de notering te brengen in het kader van de plannen om nieuwe activiteiten in te brengen in New Sources Energy. De plannen met betrekking tot deze activiteiten zullen in het najaar in meer detail worden gepresenteerd.

Trading update
In de eerste maanden van 2011 heeft de onderneming, naast de gebruikelijke operationele kosten, extra kosten gemaakt in het kader van de voorgenomen wijzigingen van de statuten (waaronder de naamswijziging en dematerialisatie van de aandelen), de aandelenuitgifte en de levering van de aandelen aan Quattro Capital B.V.

In de betreffende periode is geen omzet gemaakt. Tussen betrokken partijen is in de koop- en verkoopovereenkomst van de nieuw uit te geven aandelen afgesproken dat zowel de operationele kosten als de extra kosten zouden worden doorbelast, alsmede dat het eigen vermogen zal worden gesuppleerd tot het bedrag van 100.000 euro. Op datum van wijziging van de statuten, uitgifte van nieuwe aandelen en respectievelijk levering aan Quattro Capital B.V. bedraagt het zichtbare eigen vermogen van de vennootschap 100.000 euro.