Boskalis gaat haven Harderwijk uitbreiden

Het consortium Waterfront bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ( Boskalis ) en de TBI-bedrijven Synchroon en Koopmans Bouwgroep gaat de komende jaren het ambitieuze project het Waterfront van de gemeente Harderwijk realiseren. Boskalis voert alle civiel technische en ondergrondse infrastructurele werkzaamheden uit. Synchroon en Koopmans Bouwgroep zijn verantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling van circa 40 hectare.

Plannen nu definitief rond
Voor Boskalis heeft deze opdracht een omvang van ruim € 50 miljoen. Het project liep enkele jaren geleden vertraging op door planologische procedures en de onzekere economische omstandigheden. Door een goede samenwerking met alle betrokken partijen is het plan op een innovatieve manier herontwikkeld en kent het nu een definitieve doorstart. De werkzaamheden vangen aan in het eerste kwartaal 2012 en hebben een doorlooptijd van zeker zes jaar.