AB Inbev verkoopt meer bier, winst omhoog

De opbrengsten stegen met 3,6% in 3Q11 en met 4,2% in 9M11. De opbrengsten per hl namen toe met 4,0% in 3Q11 en met 4,5% in 9M11. Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl in 3Q11 met 4,7% gestegen en in 9M11 met 5,3%.

Volumeprestaties

In 3Q11 nam het totale volume met 0,2% af, waarbij het volume eigen bieren met 0,6% afnam en het volume niet-bieren met 6,4% toenam. Andere volumes daalden met 35,0% in 3Q11 ten gevolge van de eerder aangekondigde beëindiging van lang bestaande contracten voor commerciële producten in het Verenigd Koninkrijk in maart, wat geen materiële impact heeft op de EBITDA . In 9M11 nam het totale volume met 0,1% af, waarbij het volume eigen bieren stabiel bleef en het volume niet-bieren met 1,9% toenam.

AB Inbev

Update belangrijkste merken

Het volume van onze belangrijkste merken steeg in 3Q11 met 1,1%; de belangrijkste stijgers waren Stella Artois in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Budweiser en Harbin in China, Antarctica in Brazilië, Quilmes in Argentinië en Bud in Rusland. In 9M11 steeg het volume van onze belangrijkste merken met 1,3%. In 3Q11 steeg het marktaandeel in Duitsland, Rusland, Oekraïne en China, terwijl het stabiel bleef in Argentinië en lichtjes daalde in Canada en het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten daalde het marktaandeel met 25 basispunten, hoofdzakelijk in de categorie van de sub-luxemerken, terwijl de belangrijkste merken het goed bleven doen.

De Kostprijs Verkochte Goederen (KVG) steeg met 1,4% in 3Q11, of met 1,8% per hl. In 9M11 steeg de KVG met 2,2%, of met 2,1% per hl. Bij een constante geografische basis steeg de KVG per hl met 3,0% in 3Q11 en met 3,1% in 9M11.

EBITDA

In 3Q11 kende de EBITDA een nominale groei van 12,2% en een interne groei van 5,5% tot 3 965 miljoen USD met een marge van 38,8%, een interne verbetering met 71 basispunten. In 9M11 kende de EBITDA een nominale groei van 11,5% en een interne groei van 6,0% tot 11 120 miljoen USD met een marge van 38,1%, een interne verbetering met 63 basispunten.

Winst

De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB AB InBev kende een nominale stijging met 16,3% tot 1 731 miljoen USD in 3Q11 vergeleken met 1 489 miljoen USD in 3Q10, en groeide nominaal met 17,5% tot 4 490 miljoen USD in 9M11 tegenover 3 820 miljoen USD in 9M10. De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg van 0,94 USD in 3Q10 tot 1,09 USD in 3Q11. In 9M11 bedroeg de WPA 2,82 USD tegenover 2,40 USD in 9M10.

Vreemd vermogen

De netto financiële kosten bedroegen 814 miljoen USD in 3Q11 en omvatten 561 miljoen USD netto-interestkosten, 54 miljoen USD periodetoerekeningskosten en 199 miljoen USD andere financiële kosten, vooral wegens niet-gerealiseerde non-cash wisselkoerseffecten op intragroepsbalansen. De eenmalige netto financiële kosten bedroegen 127 miljoen USD in 3Q11 en omvatten 48 miljoen USD aan bijkomende periodetoerekeningskosten ten gevolge van de vervroegde terugbetaling van bepaalde uitstaande obligaties en een eenmalige aanpassing aan marktwaarde ten bedrage van 79 miljoen USD aangezien de laatste afdekkingen door middel van interestswaps verbonden aan de combinatie met Anheuser-Busch niet langer effectief zijn.