Bekaert merkt groeivertraging China, omzet wel omhoog

In de eerste negen maanden van 2011 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van € 2 595 miljoen en een gezamenlijke omzet van € 3 550 miljoen, een stijging met respectievelijk 8,1% en 7,3%.1 2 Hoge volumes in de meeste sectoren droegen bij tot de organische groei van de geconsolideerde omzet met 11,4%. De nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen bedroegen -0,5% terwijl wisselkoersverschillen een negatief effect hadden van -2,8% ten gevolge van de sterkere euro (in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar).

De stijging van de gezamenlijke omzet was voor 9,3% toe te schrijven aan organische groei. Zowel de nettobewegingen van acquisities en desinvesteringen (-0,4%) als de wisselkoerseffecten (-1,6%) waren negatief.

Omzet eerste 9 maanden Bekaert per segment

bekaert resultaten

Omzet eerste 9 maanden Bekaert

<a href='/aandeel/42-bekaert'> Bekaert </a> resultaten

In de eerste negen maanden van 2011 realiseerde Bekaert een solide groei in alle markten behalve China. Naast de gebruikelijke seizoenseffecten bij jaareinde verwacht Bekaert een groeiende impact van de globale financiële turbulentie en de onzekere economische ontwikkelingen in de meeste markten.

Financiële kalender

  • Resultaten 2011 24 februari 2012
  • Jaarverslag 2011 beschikbaar op Internet 29 maart 2012
  • Activiteitenverslag 1ste kwartaal 2012 9 mei 2012
  • Algemene Vergadering van Aandeelhouders 9 mei 2012
  • Dividend ex-date 11 mei 2012
  • Betaalbaarstelling dividend 16 mei 2012
  • Halfjaarresultaten 2012 27 juli 2012
    Activiteitenverslag 3de kwartaal 2012 14 november 2012