Hogere omzet en winst TKH Groep

De omzet in het derde kwartaal 2011 steeg met 14,6% naar € 254,2 miljoen (Q3 2010: € 221,7 miljoen). Van deze stijging was 1,5% het gevolg van doorberekende hogere grondstofprijzen. De bijdrage in de omzet van de acquisities bedroeg 3,5%. Daarentegen resulteerde de verkoop van de GSM-activiteiten in 2010 in een daling van de omzet met 1,7%. Per saldo bedroeg de autonome groei 11,3%. De EBITA steeg met 20,3% naar € 20,7 miljoen (Q3 2010: € 17,2 miljoen). De EBITA steeg in alle drie segmenten.

Resultaten derde kwartaal

TKH, Twentsche Kabel, Twentsche Kabel <a href='/begrippen/195-holding'> Holding </a>

De kosten lagen in het derde kwartaal 2011 op een lager niveau dan het tweede kwartaal 2011, maar stegen ten opzichte van het derde kwartaal 2010 met € 10,3 miljoen als gevolg van het hogere activiteitenniveau. De ROS steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2010 van 7,8% naar 8,1%. De nettowinst voor amortisatie bedroeg € 12,7 miljoen (Q3 2010: € 9,3 miljoen). De nettowinst na amortisatie steeg in het derde kwartaal naar € 11,4 miljoen (Q3 2010: € 8,2 miljoen).

Het werkkapitaal steeg in het derde kwartaal met € 7,5 miljoen ten opzichte van 30 juni 2011. In percentage van de omzet bedroeg het werkkapitaal 15,0%. TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen convenanten. De netto-bankschuld aan het einde van het derde kwartaal 2011 bedroeg € 139,8 miljoen, een toename ten opzichte van het tweede kwartaal van € 11,5 miljoen, met name als gevolg van acquisities. De solvabiliteit bedroeg eind september 2011 43,9% (30 juni 2011:43,5%).

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal

De omzet in de eerste negen maanden 2011 steeg met 25,1% naar € 803,5 miljoen. Van deze stijging was 2,5% het gevolg van doorberekende hogere grondstofprijzen. De EBITA over de eerste negen maanden steeg met 40,9% naar € 67,1 miljoen (t/m Q3 2010: € 47,6 miljoen). De nettowinst voor amortisatie steeg over de eerste negen maanden met 61,8% naar € 44,0 miljoen (t/m Q3 2010: € 27,2 miljoen). De nettowinst na amortisatie steeg over de eerste negen maanden naar € 40,3 miljoen.

Handhaving outlook

Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2011 en de vooruitzichten voor de komende maanden, handhaaft TKH haar verwachting dat de nettowinst voor amortisatie, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2011 binnen de eerder afgegeven range van € 55 tot € 60 miljoen zal uitkomen.

Agenda

  • 14 december 2011 Buitengewone Algemene Vergadering
  • 14 maart 2012 Q4 en jaarcijfers 2011
  • 9 mei 2012 Trading update Q1 2012
  • 15 mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012
  • 22 augustus 2012 Q2 en halfjaarcijfers 2012
  • 8 november 2012 Trading update Q3 2012