Hal heeft last van lagere beurskoersen, optiekketens stutten resultaat

Gedurende de eerste negen maanden van 2011 is de nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de liquiditeiten- portefeuille en de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, gedaald met € 362 miljoen (eerste negen maanden van 2010: stijging van € 870 miljoen). De voornaamste reden voor deze verandering is de daling van de aandelenkoersen van de beursgenoteerde minderheidsbelangen (effect € 495 miljoen). In het derde kwartaal is de nettovermogenswaarde met € 319 miljoen gedaald (derde kwartaal 2010: stijging van € 355 miljoen).

Nettovermogenswaarde omlaag

De nettovermogenswaarde daalde van € 5.879 miljoen per 31 december 2010 (€ 89,91 per aandeel) tot € 5,457 miljoen per 30 september 2011 (€ 81,10 per aandeel), rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2010 (€ 60 miljoen). Per 11 november 2011 was de waarde van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de liquiditeitenportefeuille met € 315 miljoen gestegen sinds 30 september 2011 (€ 4,68 per aandeel). Deze nettovermogenswaarde omvat niet het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dit verschil wordt jaarlijks berekend en bedroeg eind 2010 € 863 miljoen (€ 12,82 per aandeel gebaseerd op het huidige aantal uitstaande aandelen) op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen zoals uiteengezet in het jaarverslag 2010.

Omzet omhoog

De omzet over de eerste negen maanden van 2011 bedroeg € 3.001 miljoen (eerste negen maanden 2010: € 2.770 miljoen). Dit vertegenwoordigt een stijging van € 231 miljoen (8,3%). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet over de eerste negen maanden met € 118 miljoen (4,2%). De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 988 miljoen (derde kwartaal 2010: € 945 miljoen).

Meer omzet uit optieken

De omzet van de optiek-retailondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden van 2011 € 1.729 miljoen vergeleken met € 1.638 miljoen over dezelfde periode vorig jaar, een stijging van € 91 miljoen (5,5%). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet van de optiek-retailondernemingen over de eerste negen maanden met € 52 miljoen (3,2%). De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 577 miljoen (derde kwartaal 2010: € 560 miljoen).

Winkelomzet licht lager

De vergelijkbare winkelomzet over de eerste negen maanden vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, gebaseerd op constante wisselkoersen, daalde met 0,1%. De daling van de vergelijkbare winkelomzet over het derde kwartaal bedroeg 1,7%. Het bedrijfsresultaat van de optiek-retailondernemingen (winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving immateriële vaste activa maar inclusief afschrijving van software) bedroeg over de eerste negen maanden van 2011 € 189 miljoen vergeleken met € 192 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal bedroeg € 69 miljoen (derde kwartaal 2010: € 71 miljoen).

De omzet van de overige niet-genoteerde ondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden € 1.272 miljoen vergeleken met € 1.131 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Dit betekent een stijging van € 141 miljoen (12,5%). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet van de overige niet-genoteerde ondernemingen met € 66 miljoen (5.8%). Deze stijging was voornamelijk het gevolg van hogere verkopen van PontMeyer, Koninklijke Ahrend, Anthony Veder Group en Broadview Holding . De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 411 miljoen (derde kwartaal 2010: € 384 miljoen).

Financiële agenda

  • Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde 24 januari 2012
  • Publicatie jaarresultaten 2011 27 maart 2012
  • Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijdse verklaring 16 mei 2012
  • Publicatie resultaten eerste halfjaar 2012 28 augustus 2012
  • Tussentijdse verklaring 15 november 2012