Analisten verwachten hogere winst Sligro

Komende donderdag presenteert Sligro haar resultaten over 2011. Het gros van de analisten anticipeert op een hogere omzet van het bedrijf. Hierdoor zou de de winst per aandeel naar een record van 1,94 euro door kunnen stijgen. Het aandeel noteert echter wel op haar fair value want de meeste analisten raden aan het aandeel te houden.

Analisten verwachten omzetgroei Sligro Food Group

De omzet over dit jaar komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 2.421 miljoen euro, dit betekent een stijging van 5,89 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 2.286,26 miljoen euro.
Kantoor Sligro
Kantoor en vrachtwagen Sligro
Over het huidige jaar wordt een omzet van 2.485,6 miljoen euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA van dit jaar ligt op 166 miljoen euro (over dit jaar ligt de verwachting op 173,71 miljoen euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 6,86 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 84,95 miljoen euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 70,2 miljoen euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 51,17 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 83,9 miljoen euro.

Lagere kw en boekkorting Sligro Food Group

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 11,24. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 2,06 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 10,58 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 19,22. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 2,11. De sector wordt verhandeld op 2,67 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 3 euro (dit komt neer op 154,64 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 3,17 euro.

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,88 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 4,04 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 2,86 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 1 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 5 procent.

Om 12.21 noteerde het aandeel Sligro Food Group 0,23 procent hoger op een koers van 21,80 euro.