Analisten verwachten rode cijfers Aperam

Komende maandag komt staalproducent Aperam met haar resultaten over 2011. Het gros van de analisten verwacht dat het bedrijf in de rode cijfers terecht is gekomen. Voor het lopende jaar wordt echter al een herstel verwacht. Ondanks het nettoverlies gaan de analisten er wel vanuit dat de dividendbetalingen gehandhaafd zullen blijven. Het aandeel noteert inmiddels redelijk in lijn met haar sectorgenoten.

Analisten verwachten lichte omzetgroei Aperam maar wel rode cijfers

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 6.259,28 miljoen dollar, dit betekent een stijging van 9,04 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 5.740,6 miljoen dollar.
Productie
Productie faciliteit Aperam
Over het huidige jaar wordt een omzet van 6.273,07 miljoen dollar verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 380 miljoen dollar (over dit jaar ligt de verwachting op 443 miljoen dollar). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 6,07 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op -32 miljoen dollar. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 106,54 miljoen dollar.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op -0,51 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 80 miljoen dollar.

Lagere kw en boekkorting Aperam

Analisten rekenen op een verlies per aandeel van 0,52 dollar. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op -29,25. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 0,95 dollar verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 16,01 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 31,35. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 0,93. De sector wordt verhandeld op 2,02 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 4,77 dollar (dit komt neer op -917,31 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 6,78 dollar.

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,75 dollar verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 4,93 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 1,79 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 0,75 dollar verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 5 procent.

Om 14.41 noteerde het aandeel Aperam 0,52 procent lager op een koers van 15,21 euro.