Hogere resultaten Whole Foods Market al ruim verdisconteerd

Donderdag komt het Amerikaanse supermarktconcern met haar resultaten over 2011. Van het NASDAQ 100 fonds wordt een behoorlijke omzetstijging verwacht. Analisten verwachten dat de vrije kasstroom van het bedrijf behoorlijk zal stijgen zodat ook de winst per aandeel tot een record zou kunnen komen. Ondanks de hoge verwachtingen gaan de meeste analisten er vanuit dat Whole Foods Markets maar een zeer marginaal dividend per aandeel uit zal gaan keren.

Qua waarderingsratio’s lijken de hogere resultaten inmiddels al in d koers verdisconteerd te zijn. Het aandeel noteert inmiddels op een koers van 75,97 dollar boven het gemiddelde van de uitstaande koersdoelen van 72,83 dollar. Binnen haar sector heeft het bedrijf de hoogste koers/winst-verhouding en het laagste dividendrendement. Alleen qua market-to-book ratio noteert het aandeel enigszins in lijn met haar sectorgenoten (2,90 versus 2,67 voor de sector).

Analisten verwachten omzetgroei Whole Foods Market

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 11,58 miljard dollar, dit betekent een stijging van 14,64 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 10,10 miljard dollar.
wholefoods
Supermarkt Whole Foods Market
Over het huidige jaar wordt een omzet van 12,91 miljard dollar verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 988,41 miljoen dollar (over dit jaar ligt de verwachting op 1117,28 miljoen dollar). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 8,53 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 413,57 miljoen dollar. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 342,61 miljoen dollar.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 3,57 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 480,42 miljoen dollar.

Hogere kw dan de sector en boekpremie Whole Foods Market

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 2,28 dollar. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 33,32. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 2,61 dollar verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 29,11 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 19,92. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 2,9. De sector wordt verhandeld op 2,67 maal haar intrinsieke waarde.

Market-to-book ratio's sector supermarkten

supermarkt waarderingen

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 4,15 dollar (dit komt neer op 182,02 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 4,59 dollar.

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,47 dollar verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 0,62 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 2,86 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 0,54 dollar verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 1 procent.

Om 22.30 noteerde het aandeel Whole Foods Market 0,58 procent lager op een koers van 75,97 dollar.