Aandeel L'Oreal noteert met premie, analisten voorzien lichte groei

Komende maandag presenteert cosmeticagigant L'Oreal haar resultaten over 2011. De meeste analisten voorzien lichte stijgingen van de omzet. Bij relatief gelijkblijvende marges zal waarschijnlijk het nettoresultaat licht stijgen. Mede hierdoor zullen het resultaat en het dividend per aandeel dito stijgen. De markt lijkt de hogere resultaten echter al verdisconteerd te hebben. De belangrijkste waarderingsratio's duiden allemaal op relatief hogere waarderingen dan de sector heeft.

Analisten verwachten omzetgroei L'Oreal

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 20,3 miljard euro, dit betekent een stijging van 4,12 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 19,5 miljard euro.
cosmetica
L'Oreal reclame
Over het huidige jaar wordt een omzet van 21,38 miljard euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 3,99 miljard euro (over dit jaar ligt de verwachting op 4,26 miljard euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 19,66 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 2,51 miljard euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 2,24 miljard euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 12,37 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 2,72 miljard euro.

Hogere kw dan de sector en boekpremie L'Oreal

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 4,25 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 19,16. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 4,6 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 17,7 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 15,03. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 3,45. De sector wordt verhandeld op 2,3 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 5,5 euro (dit komt neer op 129,41 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 5,89 euro.

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 1,95 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 2,4 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 2,39 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 2,12 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 3 procent.

Om 12.17 noteerde het aandeel L'Oreal 0,99 procent lager op een koers van 81,41 euro.