Resultaten Intervest Offices beneden verwachtingen, dividend blijft echter fors

De resultaten die vastgoedbedrijf Intervest Offices deze morgen presenteerde waren lager dan de meeste analisten verwacht hadden. Zowel de omzet als het nettoresultaat kwamen aanzienlijk lager uit dan de consensus. Tevens wordt het dividend verlaagd maar dit resulteert nog steeds in een zeer fors rendement er op.

Het eigen vermogen van de vastgoedbevak bedraagt 284 miljoen euro. Het maatschappelijk kapitaal (127 miljoen euro) en de uitgiftepremies (61 miljoen euro) zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen beloopt 13.907.267 stuks op 31 december 2011. De reserves van de vennootschap bedragen 78 miljoen euro (81 miljoen euro).

Over 2011 bedroeg de omzet van Intervest Offices 38,58 miljoen euro. Analisten gingen uit van een omzet van 38,8 miljoen euro. De omzet bedroeg in 2010 38,52 miljoen euro. De EBITDA kwam uit op 34,55 miljoen euro. Analisten gingen uit van 34,34 miljoen euro.

Resultaten niet in lijn met marktverwachtingen

Onder aan de streep bleef er een nettoresultaat over van 18,01 miljoen euro. De meeste analisten gingen uit van een nettoresultaat van rond de 22,1 miljoen euro. Het rendement op het eigen vermogen (per eind 2010) komt zodoende uit op 6,34 procent. Per het einde van het boekjaar 2011 bedroeg de totale balans van Intervest Offices 594,13 miljoen euro. De som van het vreemd vermogen bedraagt 310,12 miljoen euro. De solvabiliteit komt zodoende uit op 47,8 procent.
Vastgoed
Vastgoed projecten
Het resultaat per aandeel kwam uit op 1,3 euro. Over 2010 behaalde Intervest Offices een resultaat per aandeel van 2,39 euro.

KW-discount Intervest Offices

De koers/winst-verhouding bedraagt zodoende 15,31. De sector noteert met een koers/winst-verhouding van 5,69. Het aandeel noteert momenteel met factor 1,14 van haar boekwaarde. De sector wordt momenteel met 4,59 maal de boekwaarde verhandeld. Intervest Offices is voornemens om over 2011 een dividend per aandeel van 1,73 euro uit te gaan keren (de consensus lag op 1,85 euro). Hierdoor komt het dividendrendement uit op 8,69 procent. Intervest Offices 's sectorgenoten leveren gemiddeld een dividendrendement van 5,69 procent op.

Om 11.34 noteerde het aandeel Intervest Offices op een koers van 19,90 euro.