Analisten verdeeld over Wessanen

Wessanen bevestigde dinsdag tijdens de presentatie van de derde kwartaalresultaten zijn verwachtingen voor 2008 te handhaven ondanks de onzekere economische omstandigheden. Het voedingsmiddelenconcern zag zijn nettowinst in het afgelopen dalen. Analisten zijn verdeeld over het aandeel maar blijven voorlopig bij hun eerder afgegeven advies.

Daling nettoresultaat
Wessanen heeft in zijn persbericht gezegd dat in alle vier de divisies de prestaties goed blijven. De totale omzet daalde in het derde kwartaal tot 386,9 miljoen euro van 387,9 miljoen euro een jaar eerder. Dit is inclusief een negatief valuta-effect van 23,1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam met 1 miljoen euro toe tot 14,1 miljoen euro. Het nettoresultaat daalde van 9,9 miljoen euro tot 8,1 miljoen euro. De nettokasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 10,7 miljoen euro negatief, waar dit in Q3-07 nog 3,4 miljoen euro negatief bedroeg. Dit is te wijten aan een toename van het werkkapitaal vanwege de traditioneel sterke vraag in het vierde kwartaal.

Hieronder volgt de toelichting van CEO Ad Veenhof:

Wij constateren met tevredenheid dat de omzet- en winstcijfers van alle vier de divisies aanhoudend gestage groei lieten zien in het derde kwartaal. Daarnaast zijn we bijzonder ingenomen met het feit dat de winstgevendheidsniveaus van met name North America Distribution en onze Europese Health-merken een solide verbetering te zien gaven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het werkkapitaal liet echter een stijging zien dit kwartaal, voornamelijk door voorraadopbouw met het oog op de traditioneel hogere verkopen in het vierde kwartaal. Wij handhaven onze doelstelling voor het primaire werkkapitaal – 15% van de omzet – per ultimo dit jaar (bij constante wisselkoersen). De turbulente economische ontwikkelingen van dit moment en de snelheid van verandering maken het moeilijk voorspellingen te doen. Toch geven de huidige operationele en financiële ontwikkelingen ons reden om onze vooruitzichten voor geheel 2008 te handhaven.Vooruitzichten 2008
Wessanen heeft zich ten doel gesteld om bij alle vier de divisies een omzetgroei te verwezenlijken, waarbij gestreefd wordt naar een groeiniveau van respectievelijk 6-8% voor North America Branded en North America Distribution en 5-7% voor Europe Branded (Health) en Europe Distribution. Daarnaast wil het voedingsmiddelenconcern een aanhoudende winstverbetering realiseren bij alle vier de divisies. Tot slot heeft Wessanen de intentie om het werkkapitaal en de kasstroom te verbeteren.

Analisten verdeeld
De analisten van Petercam noemen de resultaten van Wessanen weinig verrassend. Volgens de analisten zijn de cijfers in lijn met de verwachting, maar niet overtuigend genoeg om de kijk van de analisten op het concern te wijzigen. De analisten van Petercam hebben op dit moment een verkoopadvies voor het aandeel uitstaan.

Analisten zijn verdeeld over het aandeel Wessanen . Voor het aandeel staan op dit moment 5 koop-, 4 houd- en 5 verkoopadviezen uit. De consensus voor het aandeel is hierdoor neutraal, maar wanneer er gekeken wordt naar de laatste 10 adviezen blijkt dat de consensus negatiever is geworden. Van de laatste 10 adviezen zijn er slechts 2 positief, 4 neutraal en 4 negatief.