Resultaten Home Depot nipt boven consensus

De resultaten die Home Depot vanmiddag presenteerde waren net iets hoger dan de analisten verwacht hadden. Het dividend per aandeel komt 3 cent hoger uit op 1,04 dollar. Over 2011 bedroeg de omzet van Home Depot 70,4 miljard Amerikaanse dollar. Analisten gingen uit van een omzet van 69,88 miljard Amerikaanse dollar. De omzet bedroeg in 2010 66,18 miljard Amerikaanse dollar (het 5-jaars gemiddelde van de omzet is 73991,33 miljard Amerikaanse dollar.

Resultaten in lijn met marktverwachtingen

Onder aan de streep bleef er een nettoresultaat over van 3,88 miljard Amerikaanse dollar. De meeste analisten gingen uit van een nettoresultaat van rond de 3,75 miljard Amerikaanse dollar. Het rendement op het eigen vermogen (per eind 2010) komt zodoende uit op 21,7 procent. Per het einde van het boekjaar 2011 bedroeg de totale balans van Home Depot 40,518 miljard Amerikaanse dollar. De som van het vreemd vermogen bedraagt 22,62 miljard Amerikaanse dollar. De solvabiliteit komt zodoende uit op 44,17 procent.
Home Depot winkel align=right/>
Home Depot winkel
Het resultaat per aandeel kwam uit op 2,47 Amerikaanse dollar. Over 2010 behaalde Home Depot een resultaat per aandeel van 2,39 Amerikaanse dollar.

KW-premie Home Depot

De koers/winst-verhouding bedraagt zodoende 19,1. De sector noteert met een koers/winst-verhouding van . Het aandeel noteert momenteel met factor van haar boekwaarde. De sector wordt momenteel met maal de boekwaarde verhandeld. Home Depot is voornemens om over 2011 een dividend per aandeel van 1,07 Amerikaanse dollar uit te gaan keren (de consensus lag op 1,04 Amerikaanse dollar). Hierdoor komt het dividendrendement uit op 2,27 procent. Home Depot 's sectorgenoten leveren gemiddeld een dividendrendement van procent op.

Het bedrijf wordt momenteel op 0,31 maal de EBITDA over 2010 verhandeld (EV/ EBITDA -2011 is 0,21).

Om 20.27 noteerde het aandeel Home Depot 1,01 procent hoger op een koers van 47,18 Amerikaanse dollar.