Waardering BASF in lijn met sector, fors hogere resultaten verwacht

Vrijdag presenteert BASF haar resultaten over 2011. Het gros van de analisten rekent op een fors hogere omzet bij een hogere winst per aandeel. Ondanks de hogere resultaten noteert het aandeel qua waarderingsratio's sterk in lijn met haar sectorgenoten. Binnen de chemiesector is er sprake van een grote homogeniteit want er zijn geen uitbijters aanwezig.

Analisten verwachten omzetgroei BASF

De omzet van het Duitse chemieconcern over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 72,23 miljard euro, dit betekent een stijging van 13,08 procent.
<a BASF align=right/>
BASF
Over het huidige jaar wordt een omzet van 69,85 miljard euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 11,7 miljard euro (over dit jaar ligt de verwachting op 11,02 miljard euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 16,19 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 5,9 miljard euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 4,56 miljard euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 8,16 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 4,88 miljard euro.

Lagere kw en boekpremie BASF

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 6,40 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 10,02. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 5,35 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 11,99 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 12,2. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 2,6. De sector wordt verhandeld op 2,28 maal haar intrinsieke waarde. Het bedrijf wordt momenteel op 12,93 maal de EBITDA over 2010 verhandeld (EV/ EBITDA -2011 is 9,99).

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 9,65 euro (dit komt neer op 150,78 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 9,05 euro.

Hoger dividend dan de sector

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 2,35 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 3,66 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 2,58 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 2,40 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 4 procent.

Woensdagavond sloot het aandeel BASF 1,31 procent lager op een koers van 64,15 euro.