Hogere resultaten van Vopak verwacht, aandeel al op fair value

Vopak presenteert dinsdag haar resultaten over 2011. De meeste analisten voorzien zowel een hogere omzet als een hoger nettoresultaat. Volgens de meeste analisten zijn de hogere resultaten al in de koers verwerkt want het aandeel noteert vrijwel gelijk aan haar fair value van 41,35 euro. Dit wordt mede weerspiegeld in de belangrijkste waarderingsratio's die iets hoger dan die van haar peergroup noteren.

Analisten verwachten omzetgroei Vopak

De omzet van het Rotterdamse tankopslagbedrijf over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 1,15 miljard euro, dit betekent een stijging van 3,49 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 1,11 miljard euro.
Tankopslag
Tankopslag, Vopak
Over het huidige jaar wordt een omzet van 1,26 miljard euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 539 miljoen euro (over dit jaar ligt de verwachting op 598 miljoen euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 46,75 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 394 miljoen euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 261,9 miljoen euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 34,17 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 324 miljoen euro.

Lagere kw en boekpremie Vopak

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 3,04 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 13,69. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 2,52 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 16,52 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 19,83. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 3,16. De sector wordt verhandeld op 2,38 maal haar intrinsieke waarde. Het bedrijf wordt momenteel op 20,26 maal de EBITDA over 2010 verhandeld (EV/ EBITDA -2011 is 13,47).

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 3,68 euro (dit komt neer op 121,05 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 3,83 euro.

Lager dividend dan de sector

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,75 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 1,8 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 2,86 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 0,86 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 2 procent.

Om 11.05 noteerde het aandeel Vopak op een koers van 41,63 euro.