EC keurt Dexia goed

De Europese Commissie heeft vandaag meegedeeld dat zij haar goedkeuring verleent aan het bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia dat de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat op 14 december 2012 hebben ingediend.

Met de goedkeuring van het geordende ontmantelingsplan sluit de Europese Commissie het diepgaande onderzoek af dat zij op 21 december 2011 lanceerde[2] in de context van de staatssteun die de groep in oktober 2011 ontvangen had.

Dit nieuwe plan moet in de plaats treden van het herstructureringsplan van Dexia dat door de Europese Commissie op 26 februari 2010 werd goedgekeurd.

Wanneer de vereiste wettelijke of reglementaire bepalingen die uiterlijk op 30 december 2012 verwacht worden, door de Belgische en Franse Staat zijn goedgekeurd, zal deze beslissende stap in de uitvoering van de geordende ontmanteling van de groep het mogelijk maken om over te gaan tot de kapitaalverhoging van 5,5 miljard EUR voor Dexia NV die de aandeelhouders van de vennootschap op de Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2012 hebben goedgekeurd en waarop de Belgische en Franse Staat zullen inschrijven. Hierdoor zal ook het definitieve schema kunnen worden opgezet van de driezijdige financieringswaarborg met een plafond van 85 miljard EUR.

Dexia zal op deze manier de carry van haar overblijvende activa op lange termijn kunnen waarborgen. Hierdoor vermijdt het dat het systemische risico van een onmiddellijke ontbinding van de groep binnen de eurozone werkelijkheid wordt, en dat er heel veel waarde verloren gaat door de te snelle verkoop, in een verslechterde markt, van activa met een goede kredietkwaliteit.

Dexia zal uitvoerig berichten over alle verbintenissen die de groep in het kader van het bijgestelde geordende ontmantelingsplan is aangegaan, zodra zij de beslissing van de Europese Commissie ontvangen heeft.