Winstverwachting Ordina valt slecht bij analisten

Ordina heeft zijn winstverwachting voor 2008 naar beneden bijgesteld en past tevens de waardering voor de activa van Business Process Outsourcing (BPO) aan. Analisten waren alles behalve geamuseerd en hebben hun advies danwel koersdoel verlaagd. De consensus voor het aandeel is momenteel licht negatief.

Verlaging verwachtingen
Ordina heeft zijn verwachtingen voor 2008 verlaagd. Het concern gaat nu uit van een omzet van circa 690 miljoen euro. Eerder, tijdens de bekendmaking van de halfjaarcijfers, rekende Ordina nog op een omzet tussen de 700-720 miljoen euro. Het concern gaat nu uit van een EBITA-marge van 5-6%.

Ordina stelt dat de vraag vanuit de markt op het gebied van consulting, ICT en application outsoucing in Nederland sinds eind oktober sterkt terugvalt en de vooruitzichten voor de komende periode door een duidelijk terugvallende economie uiterst onzeker zijn. In het bijzonder vertoont de vraag naar individuele capaciteit, detachering, sinds eind oktober een sterk dalende trend. Hoe de vraag zich in de komende maanden zal ontwikkelen, is uiterst onzeker. Daarbij moet niet worden uitgesloten dat de marktontwikkelingen binnen afzienbare tijd ook hun effect zullen krijgen op de prijsstelling. De vraag naar grote projecten en meerjarige outsourcingsopdrachten vertoont tot op heden nog altijd een gezond beeld, al zullen besluitvormingstrajecten in de toekomst mogelijk meer tijd in beslag nemen. Mits gedreven door gezonde business cases, verwacht Ordina dat uitbesteding onder resultaatverantwoordelijkheid zal aanhouden, ook in mindere economische tijden. De recent door Ordina gewonnen meerjarige opdrachten bij KPN en Postkantoren B.V. zijn daarvan een goed bewijs en bevestigen de goede marktpositionering, aldus het concern.

De EBITA-marge op consulting, ICT en application outsourcing zal voor 2008 naar verwachting uitkomen tussen de 7-8% bij een omzet van 650 miljoen euro, aldus Ordina . In 2007 bedroeg deze EBITA-marge nog 10,6%.

Ordina onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de verlieslatende situatie bij BPO (Business Process Outsourcing), de divisie voor de finance markt, zo snel mogelijk op te lossen. De verslechterende toekomstige marktkansen, tezamen met de kredietcrisis, blijven ook de meerjarige verwachtingen voor deze divisie negatief. Eenmalige lasten die verband houden met het oplossen van het probleem zullen zover mogelijk ten laste worden gebracht van het resultaat over 2008.

Analisten niet geamuseerd
Naar aanleiding van de winstwaarschuwing hebben diverse analisten hun opinie voor het aandeel gewijzigd. Analist Victor Bareño noemt de winstwaarschuwing die Ordina heeft afgegeven erg teleurstellend en heeft mede daarom het advies voor het aandeel verlaagd naar verkopen. De scherpe daling van Ordina in de tweede helft van het jaar betekent volgens de analist weinig goeds voor de toekomst omdat de vertraging van de economie nog niet op zijn hoogtepunt is. Het koersdoel is met 7 euro verlaagd tot 1,50 euro.

De analisten van ABN Amro hadden hun opinie voor het aandeel reeds een week eerder verlaagd tot houden. De analisten noemen de verlaging van de verwachte winstmarge verrassend. De analisten stellen dat het aandeel momenteel niet duur is, maar dat er weinig opwaarts potentieel is.

Effectenhuis Petercam heeft het advies verlaagd naar sell van hold naar aanleiding van de winstwaarschuwing van de onderneming. Het koersdoel is verlaagd van 5 euro naar 2,50 euro. Analist Luuk van Beek stelt dat Ordina in 2009 een moeilijke start zal hebben.

Momenteel staan er voor het aandeel 3 koop-, 7 houd- en 5 verkoopadviezen uit. De consensus is hiermee licht negatief. Wanneer gekeken naar de meest recente adviezen is de consensus voor het aandeel veel slechter. Van de laatste 10 adviezen is er slechts 1 koopadvies afgegeven (Friesland Bank, 2 september), tegenover 4 houd- en 5 verkoopadviezen.