Fortis obligaties sneller aflosbaar

Vandaag maakte Ageas in een persebericht bekend dat haar uitstaande obligaties ( Ageas Finance) sneller afgelost kunnen gaan worden. Deze obligatiehouders kunnen aangeven of ze hun vorderingen sneller terugbetaald kunnen krijgen. Naar aanleiding van de mededelingen die gedaan werden tijdens de algemene vergadering in Brussel op 2 december, wenst Ageas de positie van de houders van obligaties uitgegeven onder het Euro Medium Term Note Program van Ageas Finance N.V. te verduidelijken.

Ageas bevestigt dat houders van Ageas Finance-obligaties krachtens de voorwaarden van de obligaties en in het licht van de recente structurele wijzigingen in de Ageas -groep, over de mogelijkheid beschikken een vervroegde terugbetaling van hun vordering te verkrijgen conform Voorwaarden 7(a)(vii) en 7(a)(ix) van de Algemene Voorwaarden. Met uitzondering van de zogenaamde 'credit-linked notes', geschiedt de terugbetaling van de obligaties aan nominale waarde vermeerderd met het bedrag aan opgelopen rente tot de dag van effectieve betaling.

Houders van Ageas Finance-obligaties die een terugbetaling wensen kunnen zich vanaf 16 december e.k. tot hun gebruikelijke bankkantoor (of financiele tussenpersoon) wenden.

Het totaalbedrag aan uitstaande obligaties onder het Euro Medium Term Note Program van EUR 15,0 miljard van Ageas Finance bedraagt vandaag EUR 7,6 miljard. Ageas holding ( Ageas SA/NV en Ageas N.V.) zal, na afronding van de deal met BNP Paribas, alleen bestaan uit (1) de internationale verzekeringsactiviteiten, (2) een 66%-deelneming in een gestructureerde kredietportefeuille-entiteit en (3) de financiele activa en verplichtingen van de verschillende financiele vehikels.

De internationale verzekeringsactiviteiten ( Ageas Insurance International) zijn aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Hongkong, Luxemburg (Niet-Leven), Duitsland, Turkije, Rusland, Oekraine en in joint ventures in Luxemburg (Leven), Portugal, China, Maleisie, India en Thailand.

Bijgevolg is Ageas holding op dit ogenblik niet langer betrokken bij bancaire activiteiten en zal ze, na afronding van de deal met BNP Paribas, alleen betrokken zijn bij internationale verzekeringsactiviteiten. Perscontact: Brussel: +32 (0)2 565 35 84 Utrecht: +31 (0)30 226 32 19 Investor Relations: Brussel: +32 (0)2 565 53 78 Utrecht: +31 (0)30 226 65 66