VEB wil oud bestuur Imtech aansprakelijk stellen

Zoals al eerder bericht werd is de beleggingsvereniging VEB voornemens om de oud topmannen van Imtech persoonlijk aansprakelijk te gaan stellen voor de geleden schade door beleggers. De VEB neemt het de ex-top zeer kwalijk dat het in 2012 misleidende halfjaarcijfers gepubliceerd zou hebben. Oud CEO Rene van de Bruggen en oud CFO Boudewijn Gerner, die beiden dit jaar aftraden, worden door de VEB verantwoordelijk gehouden voor de slechte administratie en boekhouding.

Ook de commissarissen verantwoordelijk

Naast de topmannen houdt de VEB ook Imtech en haar commissarissen aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden door misleidende communicatie en onbehoorlijk bestuur. ”De Imtech -commissarissen hebben gefaald in hun toezicht op het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. De administratie was inadequaat en de boekhouding toont vele hiaten” zo meldt de VEB op haar website.

VEB : In ieder geval bonussen Imtech terug betalen

Voor de volledige aanklacht van de VEB tegen Imtech klikt u hier.

Om 14.15 noteert het aandeel 1,95 procent in de min op 8,55 euro.