Meer omzet maar lagere winst TKH Groep over Q1

De omzet in het eerste kwartaal steeg met 10,2% naar € 285,3 miljoen (Q1 2012: € 258,9 miljoen). De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 12,5%. Doorberekende lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 0,6%. Autonoom daalde de omzet per saldo met 1,7%. De omzet steeg het sterkst binnen Building Solutions met 28,0%, waarvan 2,3% autonoom. Telecom Solutions daalde daarentegen met 3,5%. De omzet binnen Industrial Solutions steeg met 1,5%, autonoom was er sprake van een daling van 4,1%.

Highlights TKH Groep Q1 2013

TKH groep cijfers, resultaten <a href='/aandeel/368-tkh-groep'> TKH Groep </a> Q1 2013

Bedrijfsresultaat omlaag

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) daalde met 5,2% van € 20,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2012 naar € 19,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2013. In Building Solutions werd zowel autonoom als door acquisities een sterke stijging gerealiseerd. De segmenten Telecom en Industrial Solutions lieten een daling zien. De daling bij Telecom werd met name veroorzaakt door de lange winterperiode in Europa. In Industrial Solutions werd de daling voornamelijk veroorzaakt door de lagere bezettingsgraad als gevolg van de lagere orderintake in de eerste helft van 2012.

Hogere amortisaties

De amortisatielast nam toe met € 2,2 miljoen naar € 6,1 miljoen (Q1 2012: € 3,9 miljoen) door de acquisities in 2012. De financiële lasten namen met € 1,1 miljoen toe in vergelijking tot het eerste kwartaal 2012. Deze stijging was het gevolg van een hogere uitstaande rentedragende schuld. De belastingdruk daalde van 23,2% in eerste kwartaal 2012 naar 22,3% in het eerste kwartaal 2013.

De nettowinst voor amortisatie toekomend aan aandeelhouders bedroeg in het eerste kwartaal 2013 € 10,1 miljoen (Q1 2012: € 12,4 miljoen), een daling van 18,5%. De netto-bankschulden namen ten opzichte van 31 december 2012 toe met € 25,8 miljoen naar € 214,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van het toegenomen werkkapitaal. De net debt/ EBITDA -ratio kwam uit op 1,9 en de interest coverage-ratio op 8,9. TKH opereert hiermee ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s.