Analisten anticipeerden op teruggang DSM

De bekendmaking van de winstwaarschuwing van DSM werd door de meeste analisten al verwacht. De lagere resultaten werden in de meeste waarderingsmodellen al meegenomen. Het aandeel staat al tijden bekend als een typisch waardeaandeel. DSM ’s koers/winst-verhoudingen waren de laatste jaren vrij stabiel. Door de lagere beurskoers noteert het aandeel nu met één van de laagste koers/winst-verhoudingen van de AEX -index. Ook het dividendrendement van het aandeel staat momenteel op haar top. Het aandeel ontvangt na de bekendmaking dan ook een advieswijzigingen. Op het Damrak is het aandeel vandaag één van de outperformers.

DSM N.V. maakt vandaag maatregelen bekend ter versterking van zijn concurrentiepositie. Deze maatregelen zullen structurele kostenbesparingen opleveren die naar verwachting binnen nu en 2010 zullen oplopen tot EUR 100 miljoen per jaar. Daarnaast neemt DSM een aantal maatregelen om het hoofd te bieden aan de huidige moeilijke marktomstandigheden. Deze marktomstandigheden, samen met de beslissing om momenteel prioriteit te geven aan de kasstroom boven de winstgevendheid op korte termijn, resulteren in een bijgestelde verwachting ten aanzien van het bedrijfsresultaat over 2008 van ruim EUR 900 miljoen, circa 10% hoger dan in 2007 en een recordresultaat voor de onderneming.

Ter verbetering van de kasstroom en verlaging van de kosten zijn tevens een aantal andere maatregelen genomen, zoals vermindering van het aantal tijdelijke medewerkers, uitstel van projecten en een sterkere focus op inkoopprijzen. Volle aandacht voor klanten om tegemoet te komen aan hun behoeften en prioriteiten in de huidige moeilijke omstandigheden heeft momenteel de hoogste prioriteit. Daarnaast onderkent DSM nieuwe groeimogelijkheden binnen de huidige marktomstandigheden en houdt de onderneming vast aan de op innovatie en duurzaamheid gerichte strategie.

DSM -Bestuursvoorzitter Feike Sijbesma verklaarde: "Het is duidelijk dat de hevige onrust die is begonnen in de financiële sector nu het vertrouwen van bedrijven en consumenten in de bredere economie ernstig aantast.” Naast deze maatregelen neemt DSM een diverse maatregelen om de toekomst steviger in te gaan. Deze maatregelen zijn gericht op een vermindering van het totale aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 5% oftewel 1.000. De uiteindelijke besparingen, die in 2010 ten volle zullen worden gerealiseerd, zullen naar verwachting oplopen tot EUR 100 miljoen per jaar. De eenmalige kosten die worden gemaakt om deze besparingen mogelijk te maken worden geraamd op een bedrag rond EUR 50 miljoen, waarvan het eerste gedeelte van circa EUR 20 miljoen in het vierde kwartaal 2008 zal worden verantwoord als bijzondere post.

Gezien de verslechterende marktomstandigheden past DSM zijn jaarverwachting voor 2008 aan. Het besluit om momenteel prioriteit te geven aan de kasstroom boven de winstgevendheid op korte termijn, en afwaarderingen van de voorraden, heeft een negatief effect van EUR 50-100 miljoen.