Fortis aandeel tijdelijk niet verhandeld

De handel in de aandelen Ageas op Euronext Amsterdam en Brussel is voor onbepaalde tijd stilgelegd. Als gevolg van het arrest van het Hof van Beroep blijft Ageas , in ieder geval tijdelijk, 100% eigenaar van Ageas Insurance Belgium. Deze activiteiten voegen zich bij de pro forma activiteiten van Ageas zoals beschreven in de persberichten van respectievelijk 14 oktober en 14 november. De 66% deelneming in een op te richten Structured Credit Portfolio-entiteit is onderdeel van de overeenkomst met BNP Paribas en de Belgische Staat en zal dus niet tot de activa van Ageas behoren zolang deze overeenkomst is opgeschort.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Ageas SA/NV op 19 december aanstaande wordt aandeelhouders gevraagd te stemmen over de voorgestelde continuering van de activiteiten van Ageas conform artikel 633 van de Wet op de Vennootschappen. Op verzoek van het Hof van Beroep op 12 december zal een agendapunt aan deze BAVA worden toegevoegd; aandeelhouders zal worden voorgelegd of zij de beslissing over de continuering van de activiteiten van Ageas wel of niet willen uitstellen.

Ageas zal op korte termijn aanvullende informatie publiceren met betrekking tot haar cash positie en eigen vermogen. In afwachting hiervan heeft de CBFA besloten in overleg met Ageas de handel in het Ageas -aandeel twee dagen op te schorten.

Het vonnis betekent in ieder geval dat de afronding van de transactie met BNP Paribas, die was voorzien voor begin deze week, zal worden opgeschort.