Gemixte opinies Beter Bed

De adviezen voor het aandeel van de bedspecialist Beter Bed zijn redelijk verspreid, de consensus ligt tussen houden en kopen. Het aandeel noteert momenteel rond de 3 euro onder het gemiddelde koersdoel van 27,50 euro. Recent verlaagde zakenbank Petercam haar advies naar verkopen met een neerwaarts bijgesteld koersdoel van 24 euro.

Op 24 augustus presteerde het bedrijf haar resultaten over het eerste kwartaal. De nettowinst steeg met 40,80% naar 13,2 miljoen euro over het eerste halfjaar. Dit is 40,8% hoger dan over het eerste halfjaar van 2006 toen de nettowinst uitkwam op € 9,4 miljoen. De omzet nam toe met 11,7% en kwam uit op € 169,1 miljoen (eerste helft 2006: € 151,4 miljoen). Resultaten die het bedrijf bekend maakte zijn:

  • 11,7% hogere omzet
  • Ultimo juni 896 winkels; netto 57 winkels geopend
  • Aandeleninkoopprogramma eerste helft 2007 afgerond
  • Vervolg aandeleninkoop alsmede interim-dividend aangekondigd
  • Positieve ontwikkeling eerste halfjaar momenteel ook zichtbaar in het derde kwartaal
  • Winstverwachting over tweede halfjaar 2007 ten minste € 14,5 miljoen


    26 oktober presenteert het bedrijf haar resultaten over het derde kwartaal. De resultaten over het vierde kwartaal worden op 18 januari bekend gemaakt. Het aandeel heeft over de laatste drie jaar ieder jaar haar dividend per aandeel met 30 cent kunnen verhogen, van 30 cent in 2004 tot 90 cent in 2006. In 2005 zakte de winst per aandeel fors terug van 1,81 euro in 2004 tot 0,72 euro in 2005, hetgeen zich vertaalde in een koerswinstverhouding van 43,88 in 2005. In 2006 steeg de winst per aandeel naar 1,10 euro. Wanneer we de huidige koers delen door de winst uit 2006 (de forward pe) dan bedraagt deze ratio 22,18 en dit is de hoogste waarde over de afgelopen drie jaar.